Projekt TRANSIT – Uddannelse og beskæftigelse hos unge med muskelsvind efter afsluttet grundskole

Baggrund

Vi ved fra forskning, at uddannelse har stor betydning for at klare sig godt i livet. Unge, som ikke får en ungdomsuddannelse eller en kompetencegivende uddannelse efter at have afsluttet folkeskolen, får det stadig vanskeligere på arbejdsmarkedet og risikerer marginalisering.

Uddannelse har stor betydning for at blive en del af samfundet, da det modvirker arbejdsløshed og lav indkomst. Samtidig er uddannelse en vigtig faktor for et godt helbred, lavere dødelighed og en høj livskvalitet.

Men der er en skævhed i, hvem der får en uddannelse. Forskning viser, at personer med nedsat funktionsevne generelt ikke i så høj grad får en uddannelse som personer med fuld funktionsevne. Hvordan unge med muskelsvind klarer sig, og hvilke faktorer, der fremmer og begrænser mulighederne for uddannelse for dem, er der kun meget begrænset viden om.

Formål

For at få større viden om, hvordan forholdene er for unge med muskelsvind, har vi igangsat en undersøgelse med følgende formål:

At kortlægge unge med muskelsvinds uddannelses- og beskæftigelsesmønstre efter de er gået ud af folkeskolen samt at undersøge, hvilke faktorer der har betydning for deres mulighed for at gennemføre en uddannelse. Endvidere at afdække muligheder for fremadrettet at identificere og støtte især unge med størst risiko for ikke at komme videre i uddannelsessystemet.

Vi vil gerne vide, hvilke uddannelses- eller beskæftigelsesmuligheder unge med muskelsvind gør brug af efter folkeskolen, og hvor mange af disse, der bliver afsluttet. Og vi vil også gerne vide hvilke faktorer, der har betydning for uddannelses- og beskæftigelsesønsker og -muligheder hos unge med muskelsvind, der har afsluttet folkeskolen.

Metode

I projektet vil der blive lavet fokusgruppeinterview og en spørgeskemaundersøgelse.

Der vil blive lavet fire interview med 3-6 deltagere i hver gruppe i alderen 18-30 år. Formålet med interviewene er at finde frem til, hvad unge med muskelsvind mener har betydning for deltagelse i uddannelse eller beskæftigelse, når man har muskelsvind. Svarene fra interviewundersøgelserne vil blive brugt i en spørgeskemaundersøgelse til alle unge i alderen 18-30 år, som er registreret i RCFM.

Implementering

Viden fra projektet skal medvirke til, at der kan ydes den bedst mulige rådgivning til unge med muskelsvind, deres pårørende og de samarbejdspartnere, de unge har.

I formidling af projektets resultater er det planen at inddrage unge med muskelsvind, som kan medvirke til fx at fremstille film til hjemmesiden, at holde oplæg eller på andre måde få den indsamlede viden gjort brugbar for andre unge.

Tidsplan

Projektet løber i perioden april 2022 til april 2023. Interview vil finde sted i efteråret 2022 og spørgeskemaundersøgelse i starten af 2023.

Projektgruppe

Projektgruppen består af ergoterapeut Ann-Lisbeth Højberg, seniorforsker Charlotte Handberg, kommunikationsmedarbejder Annette Mahoney og ergoterapeut Helle Munkholm.

Kontaktperson

Henvendelse om projektet kan ske til ergoterapeut Ann-Lisbeth Højberg anho@rcfm.dk

 • Ann-Lisbeth Højberg

  Ergoterapeut, MSI

  - Unge
  - Skole og uddannelse
  - Forældre med muskelsvind
  - Rehabilitering
  Læs mere
 • Charlotte Handberg

  Seniorforsker, PhD

  - Rehabilitering og palliation
  - Brugerinvolvering
  - Tværfaglige og tværsektorielle udfordringer
  - Kvalitative metoder
  - Projektledelse og vejledning
  Læs mere
 • Annette Faber Mahoney

  Kommunikations- og udviklingsmedarbejder, cand.ling.merc., MSA

  - Webredaktør
  - Oversættelse
  - Forskningsformidling
  Læs mere
 • Helle Munkholm

  Konsulent, ergoterapeut

  - Siddestilling
  - Skolebørn
  - Hjælpemidler
  - Bil og bolig
  - Socialmedicinske problemstillinger

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup