Vi samarbejder med alle kommuner

Når en borger diagnosticeres med muskelsvind, får personen og familien ofte brug for hjælp hos kommunen. Fælles for de mange forskellige muskelsvinddiagnoser er, at de er komplekse, sjældne og fremadskridende.

Som kommunal sagsbehandler kan det derfor være vanskeligt at få tilstrækkelig indsigt i muskelsvinddiagnosens betydning for borgerens funktionsevne og behov – særligt som sygdommene udvikler sig over tid.

Vi kan kvalificere beslutningsgrundlaget

Vi er specialister på muskelsvinddiagnoserne, og kan bidrage til at kvalificere beslutningsgrundlaget for borgerens rehabiliteringsforløb og den kommunale indsats. Vi samarbejder med alle danske kommuner. Kontakt os for tværfaglig sparring og rådgivning.

Kontakt os

Hvad kan vi tilbyde dig?

KL anbefaler RCFM

Kommunernes landsforening anbefaler samarbejde med RCFM om borgere med muskelsvind.

Læs mere i KL's pjece til landets kommuner.

Vores tværfaglige viden og kompetencer er udviklet over 45 år i tæt samspil med mennesker med muskelsvind, deres pårørende og i et netværk med nationale og internationale fagpersoner. Derfor er den viden, vi udveksler med dig, et vigtigt led i vores arbejde.

Vi har mere end 3.500 personer med en muskelsvinddiagnose tilknyttet, og vi følger dem ofte hele livet. Vi har derfor specialviden om mere end 40 diagnoser og endnu flere underdiagnoser.

Hvad kan vi bidrage med til dit arbejde?

 • Overblik og prognose om de enkelte sygdomme.
 • Faglig og valid dokumentation i form af rapporter om borgerens situation, funktionsevne og diagnose
 • Personlig sparring og rådgivning til dig i forhold til borgere med muskelsvind
 • At få afdækket, hvilke behov en borger med muskelsvind har, så du kan træffe afgørelser på et oplyst og fremtidssikret grundlag
 • Planlægning af netværksmøder og andre tværfaglige og tværsektorielle møder
 • Kurser for hhv. fagpersoner og borgere med muskelsvind

Vores faglige rådgivning er uvildig. Vi ser forløbet fra både borgeren, hospitalets og det kommunale perspektiv. Vi ser det samlede forløb på tværs af fagligheder og sektorgrænser og gennem et helt liv.

Læs mere om vores tilbud til borgeren

ALS er en hurtigt fremadskridende sygdom, som kræver særligt samarbejde

ALS er en hurtigt fremadskridende muskelsvindsygdom, hvor borgeren i løbet af kort tid taber funktioner og får nye behov for hjælp. Det er derfor brug for en hurtig sagsbehandling og tilpasning af hjælpen, for at være på forkant med sygdommens udvikling.

Læs Socialstyrelsen anbefalinger om den kommunale koordinering ved hurtigt fremadskridende sygdomme.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller brug for sparring om en borger med ALS.

Kontakt os

Vores tilbud er gratis for både borgere og samarbejdspartnere

Vi er et af specialsygehusene som i følge sundhedslovens § 79, stk. 2 udfører vejledning om behandling og specialrådgivning til kommunerne. Vi er i lighed med andre hospitaler finansieret af regionerne. Alle med muskelsvind, deres pårørende og tilknyttede fagpersoner kan gratis benytte vores tilbud om rådgivning og sparring.

Vi blev grundlagt i 1976 af Muskelsvindfonden, fordi der dengang manglede viden om muskelsvind, viden om sygdommene og om, hvordan man skabte de bedste levevilkår. Vi er i dag fagligt, politisk og økonomiske uafhængige af Muskelsvindfonden.

Borgere med muskelsvind skal henvises til RCFM

Vi har status af et hospital, derfor kræves der en lægehenvisning for at borgeren kan blive tilknyttet centeret.

Vi samarbejder tæt med specialafdelinger på universitetshospitalerne, de lokale sygehuse, praktiserende læger og kommunale myndigheder som er involveret i brugerens dagligdag, for at skabe den bedste rehabilitering for brugerne.

Hvad siger andre om os?

Vi får lige præcis de oplysninger om borgerens funktionsnedsættelse og behov, som vi har brug for. Det gør noget af vores arbejde meget lettere.
Sagsbehandler i kommune

RCFM’s vurderinger er lavet af fagprofessionelle. Derfor er de skrevet i et sprog, som vi direkte kan omsætte og bruge. Det letter sagsbehandlingen lige med det samme.
Sagsbehandler i kommune

RCFM’s konsulenter ser tit ting hos borgerne, som jeg ikke kan se, fordi jeg er socialrådgiver og ikke sundhedsfaglig. Det er guld værd.
Socialrådgiver i kommune

1 /

Hvem samarbejder vi med?

Vi samarbejder tværsektorielt i hele Danmark med både kommuner, hospitaler og praktiserende læger og fysioterapeuter. Udgangspunktet er et ligeværdigt samarbejde, hvor vi bidrager med vores viden, men altid respekterer både borgerens situation og vores samarbejdspartneres faglighed og rammerne for deres arbejde.

I kommunerne er vores primære samarbejdspartnere typisk fagpersoner på hjælpemiddelområdet, social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet, i skoler, daginstitutioner og hjemmeplejen.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig sparring.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores sikre kontaktformuler

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 9 – 14

Andre har også læst

 • To personer

  Medarbejdere

  Find kontaktoplysninger på RCFM's medarbejdere

  Læs mere
 • Search

  Find diagnose

  Læs om sygdommenes udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Icon

  Viden til fagpersoner

  Få baggrundsviden om diagnoserne og redskaber til dit arbejde

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup