Akutkort: Særlige forholdsregler ved sygdom og indlæggelse og forsigtighed ved brug af medicin

Hvis du lever med en muskelsvinddiagnose og er nødt til at lade dig indlægge akut, er der en række forhold, som det er vigtigt, at lægerne er ekstra opmærksomme på.

Nedenfor finder du akutkort for de forskellige neuromuskulære diagnoser.

OBS! Akutkortene erstatter de tidligere medicinkort

Skrevet af læger til læger

RehabiliteringsCenter for muskelsvinds læger har udarbejdet en række vejledninger om, hvad lægerne på hospitalsafdelingerne skal være særligt opmærksomme på, hvis en patient med en neuromuskulær sygdom (muskelsvind) indlægges akut. Der er forskellige opmærksomhedsområder for diagnoserne, men fælles for dem alle er, at de er progredierende (fremadskridende), og at muskelfunktionen er påvirket. Hos mange vil der også være en øget risiko for påvirkning af hjerte- og lungefunktionen.

Hvis du har muskelsvind, anbefaler vi derfor, at du printer vejledningen, og viser den til lægen/personalet på hospitalet, hvis du bliver indlagt. Du kan også lægge vejledningen som et bogmærke på din telefon.

Information på engelsk

Skal du ud at rejse, er det en god ide at medbringe oplysninger om din sygdom i tilfælde af, at du får brug for lægehjælp.

Vi har kigget hos vores samarbejdspartnere i udlandet og fundet engelske versioner af vejledningerne, der kan printes ud og medbringes på ferien.

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup