EK-skalaen

EK-skalaen er et redskab til måling af funktionsevne hos siddende personer med Duchennes muskeldystrofi og spinal muskelatrofi. EK står for egenklassifikation fordi den scores på baggrund af brugerens egne erfaringer.

EK-skalaen er udviklet i RCFM af fysioterapeut, ph.d. Birgit Steffensen.

Skalaen anvendes verden over og er oversat til og valideret på en lang række sprog. Her kan du finde den danske og den engelske version.

EK scale in other languages

Udarbejdelse af skalaen

EK1-10 er udviklet og konstrueret af fysioterapeut, PhD Birgit Steffensen et al i perioden 1995-2002, hvor studier om pålidelighed og validitet blev publiceret[1,2,3,4]. EK1-10 viste sig at være yderst responsiv over for ændringer i personer med DMD [5].

Skalaen er sammensat af 10 items. Hvert item scores i fire kategorier fra 0-3 på baggrund af et personligt interview, hvor personen med muskelsvind fortæller, hvordan hvert item normalt udføres. Hvis det er muligt, bliver personen bedt om at vise udførelsen. Den samlede EK-score beregnes som summen af alle items; maksimum score (30) viser laveste funktionsniveau, og minimum score (0) viser det højeste funktionsniveau.

EK2

EK1-10 viste sig ikke at være lige så følsom over for ændringer i et SMA-forløb over tid som i DMD-forløb, blev der nedsat en international ekspertgruppe, som udvidede EK-skalaen med syv items til EK2 1-17. De syv items viser funktionsevne i forbindelse med håndfunktion, at spise og at synke [6]. Skalaen scores på samme måde som EK1, men den samlede maksimum score er nu 51.

Referencer

 1. Lyager S, Steffensen B, Juhl B. Indicators of Need for Mechanical Ventilation in Duchenne Muscular Dystrophy and Spinal Muscular Atrophy.Chest 1995;108:779-785.
 2. Steffensen B, Hyde S, Lyager S, Mattsson E. Validity of the EK scale: a functional assessment of non-ambulatory individuals with Duchenne muscular dystrophy or spinal muscular atrophy. Physiotherapy Research International, 6(3) 119–134, 2001.
 3. Steffensen BF, Lyager S, Werge B, Rahbek J, Mattsson E. Physical capacity in non-ambulatory people with Duchenne muscular dystrophy or spinal muscular atrophy. A longitudinal study. Dev Med Child Neurol. 2002; 44:623-32.
 4. Steffensen BF, Hyde S, Attermann J, Mattsson E. Reliability of the EK Scale, a Functional Test for Non-ambulatory Persons with Duchenne Dystrophy. Advances in Physiotherapy 2002; 4:37-47.
 5. Connolly AM et al. Clinical trial readiness in non-ambulatory boys and men with Duchenne muscular dystrophy: MDA-DMD network follow-up. Muscle Nerve 2016; 54: 681-689.
 6. Steffensen BF, Mayhew A, Aloysius A, et al. Egen Classification revisited in SMA. Neromuscul Disord 2008; 18: 740-41.

EK-skala dansk version

Her kan du downloade den danske version af EK2 og den tilhørende manual.

Skalaen kan downloades gratis, men RCFM vil gerne høre tilbage om forskningsresultater og publikationer. Kontakt Ulla Werlauff.

EK2 skala dansk_2018

EK2 manual dansk

 

EK-skala engelsk version

Den engelske version af EK1-10 blev publiceret i 2001 i Physiotherapy Research International, EK-validity study.

Under arbejdet med at udvikle skalaen, blev det klart, at den kunne være en indikator for, hvorvidt personer med DMD havde behov for mekanisk vejrtrækningsstøtte. Studiet blev udgivet i Chest 1995.

For at gøre skalaen mere følsom over for ændringer blandt personer med SMA, blev efterfølgende udvidet med syv punkter. EK2 blev præsenteret ved en poster-præsentation på World Muscle Society i 2008. Den engelske manual blev efterfølgende opdateret af fysioterapeut Anna Mayhew, PhD, Newcastle University.

Du kan downloade den engelske EK2 skalaog EK2 manual her. Manualen er revideret i maj 2018, af Anna Mayhew, fysioterapeut, PhD og Meredith James fra John Walton Muscular Dystrophy Research Centre og Ulla Werlauff, fysioterapeut, PhD fra RCFM.

Egen Klassifikation Scale version 2

EK2 manual

Skalaen kan downloades gratis, men RCFM vil gerne høre tilbage om forskningsresultater og publikationer. Kontakt Ulla Werlauff.

 • Ulla Werlauff

  Fysioterapeut, MSc, ph.d, forsker

  - Leder af Forskning og udvikling
  - Projektledelse og-vejledning
  - Undersøgelsesredskaber
  - Formidling og undervisning
  - Metodekundskaber
  Læs mere

Andre har også læst

 • Forskning

  Forskning

  RCFM's forskning og international forskning i muskelsvind

  Læs mere
 • Icon

  For fagpersonerer

  Viden til fagpersoner, der arbejder med mennesker med muskelsvind?

  Læs mere
 • To personer

  Om RCFM

  Hvem vi er, og hvad vi laver

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup