Vores konferencer og temadage

RCFM afholder en række tilbagevendende konferencer og temadage for fagpersoner, der beskæftiger sig professionelt med neuromuskulære sygdomme.

Brickless

Hvert andet år afholder RCFM en konference for centrale fagpersoner i Danmark og det øvrige Skandinavien, som står for diagnostik og behandling af de neuromuskulære sygdomme.

Møderne fungerer som informationsnetværk og har til formål at udbrede kendskabet til og diskutere de nyeste forskningsresultater og behandlingsmetoder inden for neuromuskulære sygdomme på et fagligt højt niveau.

Næste møde afholdes 3.-4. september 2024.

Læs mere og se programmet her: Brickless 2024 – RCFM

Årsmøde i Dansk konsortium for neuromusklære sygdomme

Konsortiemødet er en årligt tilbagevendende begivenhed arrangeret af RCFM, hvor eksperter inden for det neuromuskulære område mødes for at diskutere et aktuelt emne.

På mødet er der mulighed for at præsentere og blive orienteret om aktuelle eller kommende danske projekter.

Derudover drøftes der hvert år specifikke sygdomscases, hvor det er muligt og få hjælp til komme videre i diagnosticeringen af patienter.

Konsortiemøde afholdes som udgangspunkt altid den første mandag i september.

Kommende møder

Næste møde bliver i september 2024.

Temadage/fyraftensmøder for fagpersoner

Møder om relevante emner for fagpersoner, der arbejder med mennesker med muskelsvind. Eksempler på emner kunne være træning eller siddestilling i kørestol.

Kommende arrangementer

Temaften for primærsygeplejersker

Tirsdag den 18. juni 2024, online.

Læs mere og se programmet her: Temaaften for primærsygeplejersker 2024

Temaaftner for fysioterapeuter om ALS, PLS, MND og PMA

Torsdag den 1. oktober 2024 i Aarhus.

Tirsdag den 3. oktober 2024 i Kolding.

Tirsdag den 8. oktober 2024 online.

Læs mere og se programmet her: Temaaften for fysioterapeuter 2024

 

ALS teamseminar

Teamseminaret er normalt to fagdage omkring ALS-arbejdet i Danmark, som afholdes hvert andet år. Vores ønske er at skabe rammen for rig faglig sparring og erfaringsudveksling.

Seminaret sætter fokus på udvalgte temaer. Det kunne fx være kognitive forandringer,  pallierende rehabilitering samt dysfagi.

Herudover afsættes der tid til mono- og tværfaglig erfaringsudveksling.

Kommende arrangementer

Der afholdes ALS-teamseminar igen i 2025.

 

Andre har også læst

 • Icon

  Aktivitetskalender

  Oversigt over kurser og temadage for brugere og fagpersoner

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning

  Læs om RCFM's forskning i muskelsvind

  Læs mere
 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Råd og vejledning om livet med en muskelsvinddiagnose

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup