Om os

Lighed i sundhed skabes, når der er plads til forskelle

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind er et højt specialiseret hospital for neuromuskulær rehabilitering. Men vi er ikke et hospital, som alle andre. Vi er et hospital uden senge. Vores arbejde foregår så vidt muligt i vores brugeres eget hjem og nærmiljø, da det giver os en større indsigt i, hvordan hverdagen fungerer for den enkelte.

Vi samarbejder og deler viden

Vi er en samarbejdspartner, der tilbyder viden om rehabilitering af personer med neuromuskulære sygdomme – i daglig tale kaldet muskelsvind. Vi stiller ikke diagnoser eller udfører behandlinger, men vi deler vores viden med både vores brugere og de fagpersoner, som er involveret i brugernes dagligdag. Det gør vi blandt andet gennem tværfaglige konsulentrapporter, kurser, netværksmøder og faglig sparring.

Vi har et nært samarbejde med sundhedsvæsenet og den kommunale sektor, og vores opgave er fastlagt i Sundhedslovens § 79 stk. 2 og Sundhedsstyrelsens specialeplan for neurologi.

 • Brugerinvolvering er vores kerne

  Vores viden og kompetencer er udviklet over 40 år i tæt samspil med mennesker med muskelsvind, deres pårørende og i et netværk med nationale og internationale fagpersoner. Hos os er brugerinvolvering ikke bare noget vi gør. Det er noget, vi er skabt af.

 • Vi formidler viden nationalt og internationalt

  Vi er godkendt af Sundhedsstyrelsen til højtspecialiseret funktion for neuromuskulær rehabilitering. Forskning og udvikling af viden er højt prioriteret, og vi udvikler og udveksler viden sammen med brugerne og vores professionelle netværk i både indland og udland.

 • Vores tilbud er gratis for både brugere og samarbejdspartnere

  RCFM er finansieret af staten, og alle med muskelsvind, deres pårørende og tilknyttede fagpersoner kan gratis benytte vores tilbud om rådgivning og sparring. Brugere henvises til os fra egen læge, speciallæge eller sygehusafdeling.

 • Vi deler hus og historie med Muskelsvindfonden

  RCFM blev etableret i 1976 af Muskelsvindfonden. I dag er vi en selvstændig og offentligt finansieret enhed i samme hus som Muskelsvindfonden.

Vi er tværfaglige og landsdækkende

Vi har afdelinger i Aarhus og Høje Taastrup. De ca. 40 medarbejdere er fysioterapeuter og ergoterapeuter, sygeplejersker, psykologer, læger, socialrådgivere, forskere, kommunikations­medarbejdere og koordinatorer.

Muskelsvind griber ind i så mange sider af tilværelsen, at ingen fagperson kan være ekspert i det hele. Derfor arbejder vi tværfagligt. Vi sammensætter vores tværfaglige teams i forhold til den enkelte brugers aktuelle problemstilling.

Vi har lavet en model for vore arbejde med rehabilitering

Sådan arbejder vi med rehabilitering

Formålet med vores rehabiliteringsarbejde er at give personer med neuromuskulære sygdomme mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Vi forstår rehabilitering på samme måde, som det er beskrevet i Hvidbog om rehabilitering.

Vi arbejder med rehabilitering på følgende måde:

 • Vi samarbejder med personer med en neuromuskulær diagnose og deres pårørende om at finde frem til, hvad der er vigtigt for dem
 • Vores arbejde foregår så vidt muligt i brugerens eget hjem og nærmiljø, da vi gerne vil se, hvordan dennes hverdag fungerer
 • Vi samarbejder med de fagpersoner, som er involveret i brugerens dagligdag, om eksempelvis behandling, hjælpemidler, økonomisk støtte, uddannelse eller beskæftigelse
 • Vi skaber højt specialiseret viden gennem forskning og på baggrund af samarbejdet med brugere, pårørende og fagpersoner
 • Vi formidler viden nationalt og internationalt om både neuromuskulære sygdomme og det at leve med sygdommene
 • Brugere, pårørende og fagpersoner kan når som helst kontakte RCFM, hvis der er behov for rådgivning

Hvad tilbyder vi?

RCFM har en lang række tilbud til brugere og samarbejdspartnere.

En vigtig del af vores indsats bygger på hjemmebesøg og tværfaglige møder med deltagelse af personen med muskelsvind, familien, lokale fagfolk og vores konsulenter.

Indsatsen dokumenteres i en konsulentrapport, som er en overordnet rehabiliteringsplan. Det giver brugeren et grundlag for at planlægge sin rehabilitering bedst muligt i samarbejde med kommunale sagsbehandlere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, praktiserende læge med flere.

RCFM afholder også kurser for brugere, pårørende og fagfolk. På kurserne formidles viden om sygdommene og om rehabilitering. Kurserne er samtidig et forum, hvor deltagerne får en unik mulighed for at dele erfaringer med hinanden.

Det siger vores brugere og samarbejdspartnere om os

Vi får lige præcis de oplysninger om borgerens funktionsnedsættelse og behov, som vi har brug for. Det gør noget af vores arbejde meget lettere.
Sagsbehandler i kommune

Jeg bruger (heldigvis) RCFM meget sjældent, men de gange, jeg har brug for hjælp, er de en god støtte og stiller op med deres uvurderlige ekspertise.
Kvinde med muskelsvind

RCFM’s vurderinger er lavet af fagprofessionelle. Derfor er de skrevet i et sprog, som vi direkte kan omsætte og bruge. Det letter sagsbehandlingen lige med det samme.
Sagsbehandler i kommune

Det var en god oplevelse at have RCFM med til møde med kommunen. Min sagsbehandler roste efterfølgende RCFM for deres arbejde og især rapporten fra mødet. Min læge var også benovet over rapporten.
Mand med muskelsvind

RCFM’s konsulenter ser tit ting hos borgerne, som jeg ikke kan se, fordi jeg er socialrådgiver og ikke sundhedsfaglig. Det er guld værd.
Socialrådgiver i kommune

1 /
 • Icon

  Vores historie

  RCFM blev etableret i 1976 af foreningen Muskelsvindfonden. I dag er RCFM en offentligt finansieret, selvejende institution.

  Læs mere
 • Icon

  Vores bestyrelse

  RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds bestyrelse udpeges for et år ad gangen. Blandt bestyrelsens medlemmer skal der være brugere af RCFM.

  Læs mere

Mission

Vi sikrer mennesker med neuromuskulære sygdomme højt specialiseret rehabilitering

Vision

Vi har den nyeste viden om neuromuskulære sygdomme og deres behandlings- og rehabiliteringsmuligheder.

Vi skaber rehabilitering i samarbejde med brugerne og er førende i forskning og udvikling af rehabilitering inden for neuromuskulære sygdomme både nationalt og internationalt.

Vores strategi

RCFM’s strategi definerer centrets mission og vision. På baggrund af disse er der udarbejdet fem strategispor gældende for perioden 2024-2028. Disse spor omsættes i begyndelsen af hvert år i en række fokusområder, som der arbejdes med for et år ad gangen.

Vores formål, driftsoverenskomst og vedtægter

RCFM er et §-79 hospital, som har driftsoverenskomst med regionerne.

Driftsoverenskomsten danner grundlag for vores tilbud. Den forpligter os til at sikre, at den faglige ekspertise og vores behandlingstilbud er på niveau med den nationale og internationale udvikling.

Læs også

 • To personer

  Samarbejde med kommunen

  Sådan samarbejder vi med kommunale medarbejdere

  Læs mere
 • Icon

  Henvisning

  Sådan henviser du til os

  Læs mere
 • Icon

  Job hos os

  Se vores aktuelle jobopslag

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup