Graviditet og fødsel

Her kan du læse om, hvordan en graviditet og en fødsel kan påvirke dig, der har muskelsvind. Du kan både finde generel information og information om specifikke diagnoser.

Men husk, at der er store individuelle forskelle, også mellem kvinder med samme diagnose. Derfor er det altid vigtigt at få individuel rådgivning, hvis du er – eller overvejer at blive – gravid.

På siden kan du også læse om at have muskelsvind og være partner til en, der er gravid.

Graviditeten påvirker kroppen på flere måder

Der kan være behov for særlig opmærksomhed på de forandringer, der sker i kroppen

For alle gravide gælder det, at der sker en del fysiologiske forandringer i flere af kroppens systemer. Mængden af blod øges, samtidig med at blodprocenten falder, og blodets evne til at størkne øges. Hjertet slår hurtigere, og der stilles større krav til hjertets pumpefunktion. Behovet for ilt bliver større, og man trækker vejret hurtigere.

Som graviditeten skrider frem, bliver der mindre plads og trykket på mellemgulvsmusklen (diagfragma) kan vanskeliggøre vejrtrækningen. I musklerne og skelettet generelt sker der en blødgøring af ledbåndene (ligamenterne).

Alle disse forandringer er helt normale, men for kvinder med en muskelsvinddiagnose kan der – afhængigt af diagnosen – være behov for en særlig opmærksomhed omkring disse forandringer.

 

Du kan få brug for hjælpemidler og flere pauser under graviditeten

Når du har en muskelsvinddiagnose, kan fx nedsat muskelkraft, smerter og træthed påvirke din graviditet. Træthed er for mange gravide et grundvilkår, og måske skal du indrette dig med flere pauser.

Min chef har spurgt ind til, om det er på grund af min sygdom. Jeg sagde til hende, at det vidste jeg jo ikke.

Mor med muskelsvind

Den øgede kropsvægt kan påvirke mobiliteten, og det kan være nødvendigt med ekstra hjælpemidler i denne periode.

Hvis du har nedsat muskelkraft fx i mavemusklerne, kan mavens tyngde give smerter i lænd og skuldre. Det er måske svært at holde til at sidde i mange timer. Også balancen kan blive påvirket, og måske er det nødvendigt med større forsigtighed for at undgå at falde.

Du kan muligvis have behov for at arbejde færre timer i tiden op til fødslen for at blive aflastet bedst muligt.

 

Mærk efter, hvad dine behov er

Har du brug for en pause?

Under graviditeten kan du få behov for flere pauser, end du tidligere har haft.

Overvej om det måske er nødvendigt og muligt at arbejde færre timer.

Det er vanskeligt at afgøre, om de kropslige gener under graviditeten hører under almindelige graviditetsgener, eller om de er relateret til muskelsvinddiagnosen. Øget træthed og lændesmerter forekommer også hos personer, der ikke har muskelsvind.

Der er store individuelle forskelle på, hvordan graviditeten belaster kroppen, og du kan ikke altid bruge andres råd og erfaringer. Derfor kan du være nødt til at mærke dine behov, før du ved, hvilken støtten du har brug for.

Forskning om livet som forælder

Det er svært at finde viden om, hvordan det er at få eller have et lille barn, når man har muskelsvind. Derfor har vi gennemført projektet ”Forældre med muskelsvind”, hvor vi har interviewet en række forældre.

Citaterne på siden stammer fra disse interviews.

Her kan du få mere at vide om projektet.

Vigtige forhold om dit helbred, hvis du skal have barn

Når du har en muskelsvinddiagnose, er der flere spørgsmål omkring dit helbred, som det er væsentligt at du drøfter grundigt med de rette sundhedsfaglige eksperter:

 

Før graviditeten

 • Påvirkning af fosteret – risiko for videregivelse af sygdommen (genetik) og påvirkning af fosteret, hvis du får medicin.

 

Under graviditeten

 • Sidder du i kørestol, kan der blive behov for forebyggende behandling af blodpropper allerede fra 1. trimester.
 • Din hjerte- og lungestatus, særligt i 2. og 3. trimester kan der ske forværring i din tilstand. Hvis du allerede har svær hjerteinsufficiens (nedsat pumpekraft), skal graviditet overvejes nøje og altid diskuteres med en hjertelæge.
 • Alle gravide har øget risiko for blærebetændelse i graviditeten, ofte er der ingen symptomer fra disse blærebetændelser. Du vil kunne opleve at få nedsat kraft, hvis du har en blærebetændelse. Det er derfor vigtigt at blive undersøgt og få behandling, hvis du pludselig oplever nedsat kraft under graviditeten.

 

Under fødslen

 • Fødselsvejen – dit bækkens størrelse, stramninger (kontrakturer) af led i hofter/ben, og eventuel rygskævhed og tidligere operationer.
 • Dine ”fødselskræfter”:
  • I det 1. stadie af fødslen er det især den glatte muskulatur i livmoderen, der arbejder, og fødselskræfterne er derfor sjældent påvirket (undtagen ved dystrofia myotonica type 1).
  • Det 2. stadie af fødslen kræver pressekraft, og den kan være nedsat ved en muskelsvinddiagnose. Der kan derfor være risiko for forlænget fødsel og nødvendigt med forløsning af barnet ved kop eller tang.
 • Smertebehandling: Har du skæv rygsøjle, kan det betyde vanskeligheder med anlæggelse af rygmarvsbedøvelse (epiduralblokade). Drøft også med din læge, om der er særlige bedøvelsesmidler eller medicin, som bør undgås.

Tre uger efter jeg fødte, følte jeg, at jeg havde gået et maraton hver eneste dag

Mor med muskelsvind


Efter fødslen 

 • Sygdomsudvikling: Generelt må du forvente at du kan blive svagere fysisk under graviditeten, og du kan ikke forvente at komme helt tilbage til tidligere niveau efterfølgende.

Her kan du finde information om, hvilke sundhedsfaglige personer det kan være relevant for dig at kontakte.

Diagnosespecifikke forhold og komplikationer ved graviditet og fødsel

Nedenfor kan du læse om, hvilke komplikationer, der kan forekomme, hvis du har en af de nævnte diagnoser. Det kan være vigtigt for dig at være opmærksom på, så du i samarbejde med din læge og din gynækologiske afdeling kan tage hensyn til risikoen for komplikationer.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der generelt er meget sparsom forskning på området. Rådgivning og vejledning skal derfor altid være individuel, og nedenstående skal læses med det forbehold.

Hvis ikke din diagnose fremgår af nedenstående liste, er det fordi, der er yderst sparsom viden på området. Det vil derfor være endnu større behov for individuel rådgivning.

Hvordan vil fødslen foregå?

Måske er du bekymret for fødslen. Du kan have overvejelser om, hvorvidt du har tilstrækkeligt med muskler til at kunne føde, og om det overhovedet er muligt at gennemføre en vaginal fødsel. Men også bekymring for kejsersnit, hvis du har få mavemuskler og derfor ikke ønsker at få yderligere begrænsning i mavemusklernes funktion.

Det er vigtigt at få disse ting drøftet grundigt igennem med en fødselslæge.

Nogle kvinder får at vide, at de godt kan forvente at føde vaginalt, men umiddelbart inden fødslen bliver de tilrådet at få kejsersnit. Nogle kvinder fortæller, at de fødte vaginalt, men at de havde lavet en plan B, hvis kejsersnit skulle blive nødvendigt.

Hvis du sidder i kørestol, kan det være, at du bliver frarådet at føde vaginalt. Det sker for at undgå risikoen for, at mellemkødet brister, hvilket kan give efterfødselsgener, hvis du er helt afhængig af at kunne sidde godt for at færdes.

Husk på forhånd at tjekke, om fødeafdelingen og fødestuen har god tilgængelighed.

Læs om vigtige samarbejdspartnere i Støtte og rådgivning fra fagpersoner, venner og familie.

Husk på forhånd at tjekke, om fødeafdelingen og fødestuen har god tilgængelighed.

Ideer til graviditet og amning

Tal om dine bekymringer og overvejelser

Måske bliver du bekymret, når du tænker på at få børn. Måske er du bange for komplikationer under graviditeten eller fødslen. Måske er du bekymret for, om din diagnose vil gøre det svært for dig at blive gravid.

Kvinder med muskelsvind, der er eller overvejer at blive gravide, har ofte mange spørgsmål. Svarene er individuelle og afhænger af din muskelsvindsdiagnose. En velgennemført graviditet og fødsel kræver involvering af og vejledning fra mange forskellige sundhedsfaglige eksperter.

Her kan du læse om, hvilke personer det vil være relevante at samarbejde med.

Almindelige spørgsmål om graviditet og fødsel

I forskningsprojektet “Forældre med muskelsvind” har vi talt med mange kvinder med muskelsvind om graviditet og fødsel. Nedenfor kan du se nogle almindelige spørgsmål. Nogle af bekymringerne vil du måske genkende fra dig selv.

 • Påvirker sygdommen min mulighed for at blive gravid – det, der på fagsprog kaldes fertiliteten?
 • Er der risiko for fosteret – dvs. risiko for overførsel af genetiske sygdomme, men også for påvirkning af fosteret under graviditeten?
 • Er det sværere at gennemføre en graviditet – risiko for abort, for tidlig fødsel mv. på grund af muskelsvinddiagnosen?
 • Vil jeg opleve flere graviditets- og fødselskomplikationer?
 • Hvordan vil en graviditet og fødsel påvirke min muskelsvindsdiagnose?
 • Er der medicin, jeg skal være særligt opmærksom på i forhold til min muskelsvinddiagnose?
 • Skal jeg gå til kontrol et særligt sted?

Når du har muskelsvind, og din partner er gravid

Hvis du som partner har en muskelsvinddiagnose, kan der og ved fødslen være begrænsninger i forhold til, hvordan du bedst støtter din gravide partner. Du har måske svært ved at deltage i fødselsforberedelser og kan have svært ved at aflaste din partner, hvis hun har behov for det.

Hvordan støtter du din partner?

Det er vigtigt, at du overvejer, hvordan du kan deltage ved fødslen. Du kan fx have brug for at kunne sidde ned under fødslen, eller der kan være andre tiltag, der kan hjælpe dig at støtte din partner.

Har du brug for at benytte kørestol, er det måske nødvendigt at få en kørestol fra hospitalet for at give dig mulighed for at deltage i fødslen. Sygehusets hygiejnekrav eller pladshensyn kan betyde, at du ikke må benytte din egen kørestol. Tal med hospitalet om dette i god tid.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup