Forflytning

Når man har muskelsvind, opstår der for de flestes vedkommende behov for, at man forflytter sig på en anden måde, end man plejer, at man kan benytte hjælpemidler, og/eller at man får støtte fra en anden person under forflytningen.

Her kan du læse om grundprincipperne for forflytninger og om, hvordan forflytninger udføres i hverdagen. Siden indeholder information til både dig, som har muskelsvind, og dem, der hjælper dig med forflytninger.

I takt med at musklerne svækkes, vil kroppen finde nye måder at bevæge sig på ved at kompensere med andre muskler, fx ved at bruge armene når man skal rejse sig, men efterhånden kan der blive brug for specielle teknikker eller hjælpemidler.

Forflytninger udføres mange gange om dagen, og den nedsatte muskelkraft kan betyde, at musklerne overbelastes, og der opstår uhensigtsmæssige situationer med risiko for at falde.

Dette afsnit handler om god arbejdsteknik, relevante hjælpemidler, samt hvor og hvornår man skal søge hjælp fra fagfolk som fx fysioterapeut eller ergoterapeut.

Grundprincipper for forflytning

Forflytning handler om at være aktiv, i det omfang det er muligt, og på en måde, der ikke overbelaster nogens kroppe.

Når muskelstyrken er nedsat, kan forflytninger, for nogle, kræve så meget energi, at det fratager energi fra andre aktiviteter i hverdagen, ligesom forflytningen kan medføre risiko for fald. Når forflytninger kræver for mange kræfter eller ikke kan udføres sikkert, vil det være relevant at inddrage hjælpemidler eller tilpasse nuværende hjælpemidler.

Når man skal hjælpe en anden person med forflytning, handler det om at skubbe, glide, vende og dreje i stedet for at løfte. Forflytningen må ikke involvere træk i arme, skuldre eller ben, da det kan medføre skader på led, muskler og sener.

Det er vigtigt, at der er indgået aftaler mellem bruger og hjælper om, hvordan forflytningerne skal foregå, samt at forflytningerne er beskrevet og kan deles med andre, der hjælper brugeren med forflytning.

Forflytninger skal revurderes jævnligt, i takt med at sygdommen udvikler sig. Når der sker væsentlige ændringer, kan der være behov for at drøfte dette med hjemmeplejen, fysio-eller ergoterapeut eller konsulenter fra RCFM.

De grundlæggende principper for forflytningsteknik handler bl.a. om at minimere gnidningsmodstanden, dele bevægelsen op i flere små bevægelser og tage højde for tempo, rytme og afstande.

Læs mere her

Forflytninger i hverdagen

Nedenfor kan du finde en beskrivelse at de mest almindelige forflytninger og hvad du skal være opmærksom på samt idéer til, hvordan du kan udføre disse mest hensigtsmæssigt.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup