Træthed

De fleste personer med muskelsvind kender til nedsat udholdenhed. Den påvirkede muskelkraft betyder, at der ikke er samme overskud og kapacitet, som i en normal muskel, og musklerne bliver derfor trætte ved længere tids aktivitet.

Personer som er gående, vil ofte opleve den nedsatte udholdenhed som en større begrænsning end en person, der bruger kørestol, fordi en begrænset udholdenhed påvirker aktivitet og deltagelse.

Træthed er mange ting

Træthed kan være fysiologisk og mental

Fysiologisk træthed skyldes tabet af muskelkraft, som fører til hurtigere udtrætning.

Mental træthed opstår, når hjernen kommer på overarbejde, fx fordi man pga. den nedsatte muskelkraft konstant skal koncentrere sig om sine bevægelser.

Vi har alle en oplevelse af, hvad det vil sige at være træt. Alligevel er det ikke så nemt at vide, hvordan andre oplever træthed. For den enkelte person er træthed en ret præcis følelse, men når man skal prøve at forstå andres træthed, bliver det mere upræcist.

For træthed er mange ting. Det kan fx være en følelse af manglende energi – en mental træthed. Det kan være en oplevelse af nedsat udholdenhed – at man ikke kan fastholde en fysisk aktivitet, eller det kan være en trang til at hvile eller sove.

Vigtigt at kende og anerkende træthed

Træthed kan være symptom på andre tilstande, og en nyopstået træthed skal altid undersøges nærmere. Træthed kan også være en del af en tilstand eller sygdom; hos nogle personer er træthed det største problem i hverdagen, fordi det påvirker de daglige aktiviteter og det sociale liv.

Det er vigtigt at kende og anerkende dette, da det er med til at give en anden forståelse og et bedre grundlag for planlægning af rehabiliteringen.

Hvis du har en muskelsvindsygdom og oplever, at træthed er en væsentlig faktor i din dagligdag, kan de fagpersoner, som vejleder dig om din sygdom, rådgive dig om, hvilke muligheder der findes for at kompensere for din træthed.

Træthed og energiforvaltning

Katrine har muskelsvindsygdommen kongenit myopati, og træthed har altid været et vilkår. Hør hendes fortælling om, hvordan hun håndterede sin træthed som barn, og hvordan det har ændret sig i voksenalderen.

Træthed som en del af muskelsvindsygdommen

Hvordan forklarer man sin træthed?

Det kan være svært for andre at forstå, at den træthed, man kan opleve, når man har muskelsvind ikke bare er almindelig træthed.

Hør Katrine forklare, hvordan det føles, når hun bliver ramt af træthed.

Hvad kan du gøre ved trætheden?

Det er først og fremmest vigtigt at vide, at det du mærker er rigtigt. Du kan ikke forhindre trætheden i at opstå, men må prøve at acceptere trætheden og håndtere den, så den fylder mindst muligt i din hverdag.

Hvis du oplever træthed, anbefaler vi, at du prøver at økonomisere med kræfterne i løbet af dagen og planlægge ugens aktiviteter, så der er mulighed for pauser og hviledage, hvor musklerne kan restitueres.

Det kan være nødvendigt for dig at bruge et eller flere hjælpemidler, som kan aflaste dig fysisk, så du kan økonomisere med kræfterne og strække udholdenheden længere (forlænge din udholdenhed?). Det kan betyde, at du har bedre mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med din familie og dine venner.

Træthed ved de enkelte diagnoser

Hos nogle typer af muskelsvind er træthed et væsentligt problem i hverdagen. Ved nedenstående diagnoser findes der forskning, som beskriver trætheden.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup