My Avatar

Lige mobilitet i undervisningen for børn og unge med neuromuskulære sygdomme i Skandinavien gennem brug af skolerobotter

Baggrund

Mennesker med handicap har et lavere uddannelsesniveau end den øvrige befolkning. Et lavt uddannelsesniveau kan have konsekvenser som isolation, dårligere helbred og lavere livskvalitet.

Et liv med muskelsvind kan indebære smerter, træthed og tab af funktionalitet, som gør det vanskeligt for børn og unge at deltage i undervisning, med førnævnte konsekvenser til følge.

Formål

Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge brugen af telepresence robotter for børn og unge med muskelsvind samt deres lærere i de Skandinaviske lande (Danmark, Norge og Sverige) for at se om brug af robotter støtte børn og unge med muskelsvinds deltagelse i undervisning. Med robotten får de fleksibilitet til at deltage virtuelt i undervisning i de perioder, hvor de ikke kan være fysisk til stede i skolen.

Metode

Ph.d.-projektet består af 3 delstudier

I studie 1 undersøges og analyseres sammenlignes dansk, norsk og svensk lovgivning om fravær fra undervisningen på grund af sygdom eller handicap. Analysen af lovgivningen skal at give et overblik over, hvilke tiltag der politisk bliver givet for at sikre undervisning for børn og unge med et højt fravær grundet sygdom/handicap.

I studie 2 undersøges hvilke muligheder for fleksibilitet og deltagelse børn og unge med muskelsvind oplever, at robotten giver. I studiet inkluderes 24 børn og unge fra de tre skandinaviske lande (6-21 år), som gennemgår et kvalitativt semistruktureret interview online.

I studie 3 undersøges, hvilke ressourcer og færdigheder det kræver for en lærer at bruge en skolerobot. I studiet inkluderes 24 lærere, der har en elev/studerende med muskelsvind i deres klasse, som bruger og har brugt en skolerobot i mindst 3 måneder. De 24 lærere inviteres alle til et kvalitativt semistruktureret onlineinterview.

Forud for projektet undersøgte PhD-studerende Sofie Skoubo brugen af telepresence-robotter i et robot-projekt for Muskelsvindfonden.

Projektgruppe

Projektgruppen består af Sofie Skoubo, ph.d.-studerende, Charlotte Handberg, hovedvejleder, Hanne Bækgaard Larsen og Thomas Bredgaard, medvejledere

Tidsplan

Studiet løber i fire år og forventes færdigt i 2026

Kontaktperson

Sofie Skoubo

 • Sofie Skoubo

  Cand.scient.adm., ph.d.-studerende

  -Telepresense robotter
  - Policy
  - Kvalitative metoder
  - Projektledelse og formidling
 • Charlotte Handberg

  Seniorforsker, PhD

  - Rehabilitering og palliation
  - Brugerinvolvering
  - Tværfaglige og tværsektorielle udfordringer
  - Kvalitative metoder
  - Projektledelse og vejledning
  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup