Medarbejdere

Filtrer efter afdeling

Heidi Aagaard

Direktør og cheflæge

heaa@rcfm.dk

Tine Niemann

Strategisk koordinator/specialkonsulent (på barsel)

tini@rcfm.dk

Karina Blegvad

Administrationsleder

kabl@rcfm.dk

Lisbeth Sander Frid

Koordinator

lisa@rcfm.dk

Anne-Sophie Brandenborg

Koordinator

anbr@rcfm.dk

Sine Nydam Sørensen

Koordinator

siny@rcfm.dk

Heidi Gade

Koordinator

hega@rcfm.dk

William Emil Bagge Kaarsberg

Koordinator

wika@rcfm.dk

Pia Myrup

Ergoterapeut

pimy@rcfm.dk

Bente Kristensen

Fysioterapeut

bekr@rcfm.dk

Lone Bech Christensen

ergoterapeut

loch@rcfm.dk

Lene Busk

Fysioterapeut

lebu@rcfm.dk

Pia Zinck Drivsholm

Fysioterapeut

pizi@rcfm.dk

Asger Frost

Rehabiliteringskonsulent

asfr@rcfm.dk

Sidsel Madsen

Læge

sima@rcfm.dk

Lone Knudsen

Psykolog

lokn@rcfm.dk

Bettina Paulsen

Psykolog

bepa@rcfm.dk

Rikke Arnum

socialrådgiver

riar@rcfm.dk

Anny Madsen

Ergoterapeut

anma@rcfm.dk

Pernille Diemer Hansen

Fysioterapeut

peha@rcfm.dk

Helle Munkholm

ergoterapeut

hemu@rcfm.dk

Inge Bjerregaard

fysioterapeut

inbj@rcfm.dk

Kirsten Løvegaard

Fysioterapeut

kilo@rcfm.dk

Marie Louise Westi Uhre (kaldet Louise)

Læge

louh@rcfm.dk

Karina Winther

Psykolog

kawi@rcfm.dk

Sine Lyng Pedersen

Socialrådgiver (i øjeblikket på barsel)

sipe@rcfm.dk

Marlene Krogh

Socialrådgiver

mkro@rcfm.dk

Merete Vægter

Sygeplejerske

meva@rcfm.dk

Heidi With

Sygeplejerske

hewi@rcfm.dk

Lone Gertz

Fysioterapeut

loge@rcfm.dk

Sidsel Madsen

Læge

sima@rcfm.dk

Lone Knudsen

Psykolog

lokn@rcfm.dk

Karina Blegvad

Socialrådgiver

kabl@rcfm.dk

Stine Kaysen Moéll

Sygeplejerske

stka@rcfm.dk

Laila Lindhardt

Ergoterapeut

lali@rcfm.dk

Susanne Jakobsen

Sygeplejerske

suja@rcfm.dk

Sabina N.-Pujic

Sygeplejerske

sapu@rcfm.dk

Signe Versterre

Fysioterapeut

sive@rcfm.dk

Karina Winther

Psykolog

kawi@rcfm.dk

Louise Westi Uhre

Læge

louh@rcfm.dk

Sine Lyng Pedersen

Socialrådgiver

sipe@rcfm.dk

Ulla Werlauff

Forskningsleder, fysioterapeut PhD

ulwe@rcfm.dk
  • Projektledelse og-vejledning
  • Undersøgelsesredskaber
  • Formidling og undervisning
  • Metodekundskaber

Publikationer og aktiviteter

Charlotte Handberg

Seniorforsker, PhD

chha@rcfm.dk

Ann-Lisbeth Højberg

Ergoterapeut, MSI

anho@rcfm.dk
  • Unge
  • Skole og uddannelse
  • Forældre med muskelsvind
  • Rehabilitering

Publikationer og aktiviteter

Liv Brandstrup

Antropolog, projektleder

libr@rcfm.dk

Asger Frost

Rehabiliteringskonsulent, PhD

asfr@rcfm.dk

Annette Faber Mahoney

Kommunikations- og udviklingsmedarbejder, cand.ling.merc., MSA

anmo@rcfm.dk

Lene Klem Olesen

Ergoterapeut, cand.pæd.pæd.psyk og ph.d.-studerende

leol@rcfm.dk

Sara Parding

Projektleder, kommunikationsmedarbejder

sapa@rcfm.dk