Personlig og praktisk hjælp på ferier

Når du skal på ferie eller andre ophold, gælder der forskellige regler for, om du kan tage den bevilgede hjælp med. Det er nemlig afhængigt af, hvilken type hjælp du får i hverdagen.

Her på siden fortæller vi om de regler, der gælder, hvis du skal rejse i Danmark eller på ferie i udlandet.

Du kan få hjemmehjælp ved ophold på en anden adresse end din egen

Hvis du har ret til hjemmehjælp i din egen kommune, kan du også få hjemmehjælp, når du er på midlertidigt ophold i en anden kommune. Fx når du er i sommerhus, besøger familien eller er på højskole.

Hjemmehjælp efter Lov om social service § 83 kan tages med på ferie i Danmark, men ikke til udlandet.

Du kan få hjemmehjælpen med dig, uanset om du får personlig eller praktisk hjælp. Det gælder også, hvis du bor i plejebolig.

Du får hjælp ud fra feriekommunens serviceniveau. Vær derfor opmærksom på, at hjælpen kan være en anden end i den kommune, du bor i.

Vær opmærksom på arbejdsmiljøet, når du er på ferie

Du skal være opmærksom på, at der gælder de samme arbejdsmiljøregler, når du modtager hjælp på anden adresse. Det er derfor nødvendigt, at der er de rette pladsforhold og hjælpemidler. Hjemmehjælpen kan kun levere hjælpen, hvis de samtidig kan overholde arbejdsmiljøloven.

Hvad skal du gøre for at få hjemmehjælp, når du er på ferie?

Hvis hjælpen skal leveres i en anden kommune, skal du henvende dig til den kommune, hvor du selv bor.

Må hjemmehjælp tages med til udlandet?

Hjemmehjælp kan ikke tages med til udlandet.

 

Du kan spare ledsagertimer op til ferien

Ledsagertimer efter Lov om social service § 97 kan spares sammen til ferie i Danmark eller i udlandet.

Ledsageordning indeholder 15 timers ledsagelse om måneden. Det er muligt lave aftale med kommune om, at du kan spare ledsagetimerne op i 6 måneder. På den måde kan du bruge ordningen ved lidt længere ophold uden for hjemmet. Ledsageren må dog ikke varetage tunge plejeopgaver.

Må ledsagerordningen tages med til udlandet?

Ledsageordningen må gerne medtages til udlandet, men du skal som udgangspunkt selv afholde ledsagerens udgifter til rejseomkostninger udover det årlige kommunalt bevilligede aktivitetstilskud på 974 kr. (2023)

BPA efter Lov om social service § 96

Hvis du har en BPA-ordning (Brugerstyret personlig assistance) efter Lov om social service § 96, er du selv arbejdsleder, og du tilrettelægger selv hjælpen. Hjælperne kan følge med, når du er på ture i både ind- og udland.

BPA efter §96 må gerne tages med til udlandet

Ved udlandsrejser kan du have hjælpen med i op til én måned, uden at du skal søge om det ved kommunen. Det kan i nogle tilfælde være relevant at søge om ekstra timer til hjælperne, hvis dette er nødvendigt ved ophold i eller uden for Danmark.

Det kan ikke forventes, at hjælperne aflønnes for timer, hvor de ikke arbejder. Hjælperne skal derfor være indstillet på at opholde sig væk fra deres bopæl uden at blive aflønnet.

Hvad skal du gøre for at få dine hjælpere med på ferie?

Hvis du vil søge om at få ekstra tid til personlig og praktisk hjælp med på ferie, skal du i god tid inden ferien søge om det via den kommunale afdeling, som har bevilget BPA-ordningen. Det skal du gøre, uanset om du holder ferie i Danmark eller udlandet.

 

BPA-ordning efter Lov om social service § 95

BPA efter §95 indeholder som udgangspunkt ikke ledsagelse ud af huset. Ordningen vil dog ofte være kombineret med andre ordninger, fx ledsageordningen.

Hvad skal du gøre, hvis du skal rejse?

Hvis du har hjælp efter § 95, kan det være nødvendigt at kontakte kommunen og spørge om dine muligheder for ferie- og weekendture.

BPA efter §95 kan ikke tages med til udlandet

Hvis du har en BPA efter §95 kan hjælpen ifølge lovgivningen ikke tages med til udlandet. Men, som du kan læse her på siden, kan du tage ledsagerordningen med.

Har du ekstra udgifter forbundet med ferie eller weekendturer?

Der er forskellige muligheder for at få dækket ekstra udgifter forbundet med weekendture og ferier:

 

 1. Dækning af nødvendige merudgifter efter Lov om social service § 100
  Hvis du er berettiget til dækning af nødvendige merudgifter, vil du i nogle tilfælde kunne søge om dækning af udgifter til hjælpernes flybilletter, hjælpernes øvrige rejseudgifter, eventuelle forsikringer, leje af hjælpemidler, ekstra hotelværelse/større feriebolig mm. Ansøgningen skal sendes til kommunen, inden du betaler noget til rejsen. I mange kommuner kan du ansøge via kommunens hjemmeside.
 2. Dækning af udgifter hvis du har BPA-ordning
  I BPA-ordninger efter Lov om social service § 96 vil der i nogle tilfælde være udmålt et månedligt aktivitetsbeløb. Aktivitetsbeløbet bruges blandt andet til at dække ledsageudgifter forbundet med at have en hjælper. Det er forskelligt fra kommune til kommune, om du søger særskilt om aktivitetsbeløbet, eller om det automatisk indgår i kommunens udmåling. RCFM anbefaler derfor, at du kontakter din kommune og spørger, hvordan det forholder sig i din kommune.

 

Du kan kun få dækket udgifter til kortere ferier

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få dækket udgifterne til en længerevarende rejse eller til flere end én årlig udenlandsrejse. Hvis du planlægger en rejse, som varer mere end to uger, kan det være vanskeligt at få dækket merudgifterne forbundet med rejsen.

Læs mere om personlig hjælp

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup