Merudgifter når du har muskelsvind

Når du har muskelsvind, har du måske ekstra udgifter til transport, hjælp til græsslåning eller andet. Nogle af disse udgifter kan dækkes af kommunen. De kaldes for merudgifter.

I videoen til højre giver RCFM’s socialrådgivere et lynkursus i merudgifter.

Nedenfor kan du mere om merudgifter, hvem de bevilges til, hvordan man ansøger og meget andet.

Hvad er en merudgift?

Merudgiftsbestemmelsen er subsidiær til anden lovgivning. Det betyder, at det er en betingelse, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

Hvis udgiften fx kan dækkes som et hjælpemiddel, kan den dermed ikke dækkes som en merudgift.

Merudgifter er ekstra udgifter som følge af nedsat funktionsevne. Merudgifter kan både være udgifter, du kun har en enkelt gang (fx til en rejse) eller løbende udgifter som du har igen og igen (fx udgifter til medicin eller varme).

Der findes ingen udtømmende liste over, hvad der kan godkendes som merudgifter, men vi har udarbejdet en liste, som du kan bruge til inspiration. I den kan du se, hvilke merudgifter du eventuelt kan ansøge om.

Merudgifterne oplistet nedenfor vil ikke nødvendigvis blive bevilliget til alle, der søger. Kommunen laver altid en konkret og individuel vurdering af, om de udgifter, som du ansøger om, kan dækkes som merudgifter i forhold til netop din unikke situation.

Hvem kan få sine merudgifter dækket?

For at kunne få bevilget dækning af nødvendige merudgifter, skal du være i den såkaldte personkreds for denne ydelse. Det betyder, at du skal opfylde følgende kriterier:

 • have en varig lidelse af fysisk eller psykisk karakter
 • som er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
 • der medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Varig lidelse betyder, at sygdommen varer længere tid end 1 år.

Indgribende karakter vurderes ofte ud fra, hvad du har svært ved at klare i dagligdagen, fx personlig pleje, praktiske opgaver, længere tid om at udføre opgaver mv.

Ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger kan fx være forskellige hjælpemidler, handicapbil, handicapvenlig bolig eller hjælp fra hjemmeplejen.

Kommunen laver en årlig opfølgning af merudgifterne

Er du bevilliget merudgifter og modtager en løbende ydelse, skal kommunen lave en opfølgning på merudgifterne en gang årligt.

Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter – eller der tilkommer nye merudgifter i den mellemliggende periode – skal kommunen gøres opmærksom på dette. Du kan ikke kræve, at der foretages en opfølgning på baggrund heraf, da det er kommunen, der vurderer dette.

Venter kommunen med at lave en opfølgning, vil der på opfølgningstidspunktet skulle tages udgangspunkt i den tidligere ansøgnings/henvendelsesdato, så merudgifterne bevilges med tilbagevirkende kraft.

Hvis udgiften, der søges om eller der er sket ændringer i forhold til, er af særlig høj karakter, kan kommunen vælge at iværksætte opfølgningen før tid. Hvis der er tale om en enkeltstående merudgift såsom en bilreparation, skal denne ikke udsættes men behandles, når ansøgningen indgives.

Søg kommunen om dækning af merudgifter

Du ansøger om merudgifter ved din kommune. Her kan du finde råd og vejledning om, hvad du skal tænke på når du skriver din ansøgning .

Hvis du vil ansøge om merudgifter, er det en god idé, at du på forhånd laver en oversigt og en beskrivelse af de merudgifter, du ønsker at søge om.

Læs mere om merudgifter på borger.dk

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup