Personlig hjælp og ledsagelse

Når du har muskelsvind, kan du have behov for personlig og praktisk hjælp. Måske har du brug for hjælp til at tage tøj på, til at støvsuge eller til andre opgaver derhjemme. Måske har du brug for en ledsager, når du skal til aktiviteter uden for hjemmet.

Her kan du læse om de mange muligheder for at få personlig og praktisk hjælp via sociallovgivningen. Hjælpen ydes forskelligt alt efter behov og forudsætninger.

Hjemmehjælp til personlig og praktisk hjælp

Du kan søge hjemmehjælp til personlig og praktisk hjælp i den kommune, du bor. Det er kommunen, der vurderer, hvor meget og hvilken hjælp du kan få ud fra kommunens serviceniveau og kvalitetsstandart.

§§

Hjemmehjælpen bliver bevilliget efter servicelovens § 83.

Du vil typisk komme i kontakt med en kommunal visitator, som laver en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Du kan enten modtage hjemmehjælpen fra den kommunale hjemmepleje eller vælge en af de leverandører, som kommunen har godkendt.

 

Få hjælp når du er på farten

Hvis du skal på ferie, højskoleophold, weekendtur eller lignende i Danmark kan du tage hjælpen med.

Du skal henvende dig til din hjemkommune for at søge om at få hjemmehjælp det sted, du planlægger at opholde dig. Din hjemkommune vil videreformidle behovet for hjemmehjælp til den kommune, du skal opholde dig i. Husk at hjælpernes arbejdsmiljø skal overholdes, også selv om du opholder dig uden for dit hjem.

Det er altid en god ide at være i god tid med planlægningen.

Læs mere om at tage din hjælpeordning med på ferier og rejser.

Du kan selv udpege en hjemmehjælper

§§

Selvudpeget hjemmehjælp bliver bevilliget efter servicelovens § 94.

Du kan vælge selv at udpege en person fx en pårørende eller en bekendt til at varetage hjemmeplejeopgaver. Det kaldes ”selvudpeget hjemmehjælper”.

Det er kommunen, som ansætter og godkender personen. Den selvudpegede hjemmehjælper får en ansættelseskontrakt af kommunen. Der udbetales kun løn for den tid, der er udmålt som hjemmepleje. Det vil ofte være kommunens visitator, som vil kunne visitere til denne type hjælperansættelse.

Der er to former af Borgerstyret personlig assistance (BPA)

§§

Borgerstyret personlig assistance (BPA) bliver bevilliget efter servicelovens §§ 95 og 96.

Der findes to former for BPA ordning. Ordningerne adskiller sig særligt i forhold til mulighederne for at medtage hjælper uden for hjemmet og arbejdslederrollen.

BPA efter § 96 giver mulighed for at tage dine hjælperne med uden for hjemmet.
BPA efter § 95 indeholder derimod ikke hjælp til ledsagelse uden for hjemmet. BPA efter § 95 kan dog suppleres med en ledsagerordning.

Du kan læse nærmere nedenfor.

Har du brug for en ledsager, når du skal til aktiviteter uden for hjemmet?

En ledsagerordning giver muligheder for aktiviteter i din fritid, hvis du ikke kan færdes alene.

Ledsagerkortet giver din ledsager gratis adgang til fx museer.

Hjælp til særlige behov

Nedenfor kan du læse om respiratorisk overvågning og om specialpædagogisk støtte.

Hvis du bruger vejrtrækningshjælpemidler, som du ikke selv kan betjene, kan der være brug for respiratorisk overvågning.

Specialpædagogisk støtte tager udgangspunkt i særlige behov og kan fx handle om at skabe struktur i hverdagen, hjælp til sociale relationer eller optræning af forskellige færdigheder.

Muligheder for dine pårørende

Lovgivningen giver pårørende mulighed for pasnings- og plejeorlov. Det kan du læse om nedenfor.

Du kan også læse om, hvilke muligheder der er for praktisk eller personlig hjælp, hvis du er i et parforhold med en person uden funktionsnedsættelse.

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup