At være pårørende til en person med ALS der har ændret adfærd/personlighed (kognitive forandringer)

Op mod halvdelen af alle personer med ALS vil på et tidspunkt i forløbet opleve kognitive forandringer i form af ændret tænkning, personlighed, adfærd og/eller sprog. Ofte er det de pårørende, der først lægger mærke til forandringerne.

Eventuelle forandringer viser sig typisk ved at visse personlighedstræk forstærkes. Det kan være svært at opdage disse gradvise ændringer og som pårørende kan du nemt komme til at tilsidesætte din fornemmelse af at noget er forandret. Der kan være en tendens til at man undskylder fx selvoptaget, hensynsløs eller uempatisk adfærd med at vedkommende er alvorligt syg og i krise, men sygdomsudvikling kan også være forklaringen.

Hvis du er bekymret, kan du søge vejledning i RCFM. Du kan også læse mere om mulige kognitive forandringer ved ALS her:

 

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup