Hvilke forsikringer er relevante?

Der findes et utal af muligheder for at tegne forskellige forsikringer. Nedenfor beskriver vi nogle udvalgte forsikringstyper, som det kan være nyttigt at være opmærksom på, når du har en muskelsvinddiagnose.

Gruppelivsforsikring gennem dit pensionsselskab

Hvis du er voksen og er i arbejde, vil du ofte være omfattet af en gruppelivsforsikring via dit pensionsselskab. Gruppelivsforsikringen vil ofte indeholde udbetaling af sum ved kritisk sygdom og forsikring mod tab af arbejdsevne.

Hvis du i en periode ikke har pensionsindbetalinger fx pga. ledighed, kan det være relevant at kontakte pensionsselskabet for at sikre, at du stadig er omfattet af gruppelivsforsikringen.

 

Udbetaling af sum ved kritisk sygdom

I nogle forsikringer kan der udbetales sum ved kritisk sygdom. Der er stor variation i, hvilke diagnoser forsikringerne omfatter. Forsikringspolicen vil ofte indeholde en oversigt, som beskriver de diagnoser, der udløser sum ved kritisk sygdom.

Det er altså ikke alle muskelsvinddiagnoser, som udløser sum ved kritisk sygdom. Det er derfor relevant, at du kontakter dit forsikringsselskab og din pensionskasse for at få oplyst, om din diagnose udløser sum ved kritisk sygdom.

 

Erhvervsevneforsikring eller forsikring ved tab af erhvervsevne

Du skal være opmærksom på, om du har en tab-af-erhvervsevne-forsikring. Ofte er den en del af gruppelivsforsikringen via pensionsselskabet, og du er af den grund måske ikke opmærksom på, om du har den.

Det er meget forskelligt, hvordan du er dækket via tab-af-erhvervsevne-forsikringen, og det kan være vanskeligt at læse af forsikringspolicen. Det er derfor en god ide, at du kontakter dit pensionsselskab for rådgivning. Det kan være relevant at spørge ind til:

 • hvilke kriterier der er, for at forsikringen kommer til udbetaling
 • hvor stor en udbetaling forsikringen udløser i form af engangsbeløb og/eller månedlige udbetalinger.

 

Mulighed for ulykkesforsikring

Der findes forsikringsselskaber, som har specialiseret sig i ulykkesforsikringer til personer med funktionsnedsættelser og kroniske lidelser. Det er derfor en god ide at undersøge forsikringsselskabernes tilbud om ulykkesforsikringer.

 

Dine hjælpere skal også være forsikret

Hvis du eller dit barn modtager hjælp i dagligdagen, skal du være opmærksom på, at der skal være tegnet forsikring for hjælperne.

 • Hvis hjælpen leveres af kommunen, fx i form af hjemmehjælp, vil hjælperne være forsikret via deres ansættelse i kommunen.
 • Har du borgerstyret personlig assistance (BPA–ordning) og har videregivet arbejdsgiveransvaret til et firma, vil firmaet sørge for forsikring af hjælperne.
 • Er du selv arbejdsgiver, skal du selv tegne forsikringen.
 • Hvis du får tilskud til privat antaget hjælp efter merudgiftsreglerne til børn, skal du selv sørge for at tegne forsikring til de hjælpere, du ansætter.

 

Du kan få dækning af merudgiften til en dyrere forsikring

Hvis du har højere udgifter til forsikring end personer uden en funktionsnedsættelse, kan du søge om dækning af merudgiften til forsikringerne. En sådan ansøgning vil typisk behandles efter reglerne om merudgifter til børn eller voksne. Her kan du læse mere om merudgifter.  I nogle tilfælde kan forsikringen også søges dækket via BPA-ordningen.

Rejseforsikring

Husk også rejseforsikring, hvis du skal på ferie.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup