Personlig hjælp og ledsagelse til børn

Børn med muskelsvind kan have behov for personlig og praktisk hjælp. Måske har dit barn brug for personlig hjælp derhjemme, eller brug for en ledsager, når det skal til aktiviteter uden for hjemmet. Det kan også være, at I som familie har brug for, at barnet nogle gange bliver passet uden for hjemmet.

Få styr på paragrafferne

De forskellige former for hjælp bliver bevilliget af kommunen efter en række paragraffer i lov om social service.

Her på siden kan du læse om de forskellige paragraffer i lov om social service. Nedenfor kan du læse mere om hjemmehjælp, aflastning og ledsagelse. Nederst på siden kan du få et hurtigt overblik over relevante paragraffer.

 

Hjemmehjælp til personlig hjælp og pleje

Hjælp i hjemmet og i skolen

Hvis dit barn også har behov for personlig og praktisk hjælp samt ledsagelse til/fra skolen, kan kommune og skole fx indgå samarbejde om at ansætte samme hjælpere til at varetage hjælpen.

Læs mere

Du skal søge om hjemmehjælp i den kommune du og dit barn bor i. Det er kommunen, der vurderer, hvor meget og hvilken hjælp dit barn kan få ud fra de kvalitetsstandarder, som kommunen har.

I vil typisk komme i kontakt med en kommunal sagsbehandler, som laver en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. I kan enten modtage hjemmehjælpen fra den kommunale hjemmepleje eller vælge en af de leverandører, som kommunen har godkendt.

Hvis dit barn har behov for en samlet hjælp, fx både aflastning og hjemmehjælp mv., kan kommunen vælge at samle hjælpen, så den leveres af samme person(er).

 

Tag hjælpen med på ferie i Danmark

Hvis dit barn skal på ferie, overnatning eller lignende i Danmark, kan I tage hjælpen med. Kommunen vurderer, om dit barns faste hjælper(e) kan levere hjælpen, eller om det er den kommune, hvor I holder ferie, som skal arrangere hjælpen. Husk derfor at planlægge jeres ferie i samarbejde med kommunens hjemmeplejevisitation. Her kan du læse mere at tage hjælpen med på ferie.

Du kan få aflastning og afløsning

Kommunen kan bevillige afløsning, som foregår i hjemmet, eller aflastning, som gives udenfor hjemmet, fx i form af tilbud om dag-, nat- eller døgnophold.

Der er flere forskellige paragraffer, som kan bruges til at bevillige aflastning eller afløsning. Kontakt kommunen, hvis du oplever, at I har brug for aflastning. Kommunens socialrådgivere vil tage stilling til, hvilken paragraf, der skal bruges.

Dit barn kan få en ledsager til aktiviteter uden for hjemmet

Unge mellem 12 og 18 år kan få op til 15 timers ledsagelse om måneden, hvis de ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Hvordan kan ledsagelsen bruges?

Ledsageordning til unge bliver bevilliget efter Lov om social service § 45.

Ledsagelsen bruges til aktiviteter uden for hjemmet, som den unge selv vælger. Ledsageordningen omfatter både selve ledsagelsen og hjælp som er forbundet med ledsagelsen fx at tage overtøj af og på, hjælp til kørestol mv. Ordningen omfatter ikke personlig og praktisk hjælp i hjemmet.

Udgifter til ledsagerens transport og andre aktiviteter ved ledsagelsen, kan dækkes med et beløb op til 919 kr. om året (2020 sats).

Hurtigt overblik over paragrafferne

Her kan du få et hurtigt overblik over relevante paragraffer. Når du klikker på + får du en forklaring på, hvad paragraffen dækker over og link til uddybende læsning.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup