Projektet HAP-PEE

En undersøgelse af kvinder med muskelsvinds udfordringer med at lade vandet uden for eget hjem. Projektet udføres i samarbejde med Urinvejskirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Baggrund 

Kvinder med muskelsvind, der er kørestolsbrugere eller dårligt gående har ofte store problemer med at komme på toilettet, når de ikke er hjemme, fordi der ikke er adgang til egnede toiletforhold i det offentlige rum, på arbejdspladser og i studiemiljøer.  

Den manglende adgang til egnede toiletter betyder, at man enten holder sig meget længe med risiko for inkontinens og urinvejsinfektioner, eller undlader at deltage i sociale aktiviteter og har ulige vilkår for at tage uddannelse eller være til rådighed på arbejdsmarkedet.  

Formål med projektet

Det overordnede formål med projektet er at afdække, beskrive og afprøve løsninger på de problemer, kvinder med muskelsvind oplever i forhold til at kunne lade vandet uden for hjemmet.  

Metode 

Projektet består af et litteraturstudie, to fokusgruppe-interviews med 14-16 kvinder, der oplever problematikken, en spørgeskemaundersøgelse og en afdækning og test af relevante produkter.

Deltagerne i fokusgruppeinterviewene inviteres direkte. Deltagerne til spørgeskemaundersøgelsen findes ud fra RCFM’s patientregister, hvor alle piger/kvinder fra 12 år og op vil modtage en invitation og et spørgeskema i e-Boks. Deltagerne i afprøvningen af produkter findes blandt deltagere, der har medvirket i spørgeskemaundersøgelsen.  

Spørgeskemaundersøgelse og afprøvning af produkter vil foregå i 2021 og første halvdel af 2022 

Resultater

Læs artikel om de foreløbige fund fra projektet

Mange kvinder med handicap dehydrerer sig for at undgå toilet – RCFM

 

Forskergruppen  

Projektledere

Seniorforsker, PhD Charlotte Handberg (RCFM)
Forskningsleder, PhD Ulla Werlauff (RCFM)
Seniorforsker Bente Thoft Jensen, (Urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital)

Projektdeltagere

Fysioterapeut Bente Kristensen (RCFM)
Jeanette Strøm (Brugerrepræsentant)
Antoinett Vebel Pharao (Brugerrepræsentant)
Sarah Glerup (Brugerrepræsentant).
 

 

Henvendelse om projektet kan ske til seniorforsker Charlotte Handberg chha@rcfm.dk  

 

 • Charlotte Handberg

  Seniorforsker, PhD

  - Rehabilitering og palliation
  - Brugerinvolvering
  - Tværfaglige og tværsektorielle udfordringer
  - Kvalitative metoder
  - Projektledelse og vejledning
  Læs mere
 • Ulla Werlauff

  Fysioterapeut, MSc, ph.d, forsker

  - Leder af Forskning og udvikling
  - Projektledelse og-vejledning
  - Undersøgelsesredskaber
  - Formidling og undervisning
  - Metodekundskaber
  Læs mere
 • Bente Kristensen

  Konsulent, fysioterapeut

  - Respiration
  - Træning
  - Socialmedicinske problemstillinger
  - Kropsbårne hjælpemidler
  - Tænder og mund problemer ved NMD

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup