RCFMs historie

RCFMs historie begynder med historien om medlemsforeningen Muskelsvindfonden, der blev stiftet i 1971 i protest mod, at der blev gjort for lidt for mennesker med muskelsvind.

Foreningens formål var fra begyndelsen at forbedre behandlingsmulighederne og stimulere forskning i sygdommenes årsager og følgevirkninger. Derfor etablerede man i 1976 Muskelsvindfondens Vejlednings- og Behandlingscenter, som i 1992 kom på finansloven med en fast årlig bevilling. Centret hed en overgang Institut for Muskelsvind og skiftede i 2005 navn til RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

I dag er RCFM en offentligt finansieret, selvejende institution, men centret har fortsat et tæt samarbejde med Muskelsvindfonden. Det er Muskelsvindfondens repræsentantskab, som udpeger flertallet i RCFMs bestyrelse og på den måde sikrer en betydelig brugerindflydelse på udvikling og organisering af rehabilitering og behandling af muskelsvind.

En detaljeret beretning om etableringen af RCFM og centrets forhistorie med dannelsen af Muskelsvindfonden kan læses her.