Mundhygiejne

En god mundhygiejne er vigtig for at undgå sygdom og ubehag i munden. Modsat giver god mundhygiejne en følelse af velvære og dermed god livskvalitet. Pleje af tænder og tandkød er udgangspunktet for god mundhygiejne.

Her kan du læse om mundens opbygning, og hvordan du sikrer en god mundhygiejne.

Mundens opbygning

Munden er det første led i menneskets fordøjelsessystem. Det er det sted i kroppen, hvor vi indtager den føde, som vi har brug for. Vi bruger vores tænder til at tygge maden i mindre stykker, så den er nemmere at nedbryde vha. spyttets forskellige enzymer.

Munden er opbygget af flere forskellige dele: Mundhulen, tungen, tænderne, drøblen, kindernes og læbernes inderside, tandkødet, den hårde og den bløde gane og mundgulvet.

Mundhulen slutter bagtil ved de forreste ganebuer (den hårde gane) og den bløde gane, der ligger foran mandlerne. Mundhulen er beklædt med en slimhinde, som holdes fugtig af spyttet.

De forskellige dele har forskellige funktioner

Mundhule: Heri sidder spytkirtlerne, som udstøder enzymer der blandes i føden, og som gør det lettere at fordøje og nedbryde. Det vil sige, at vores fordøjelse allerede begynder i vores mundhule. Mundhulen fungerer også som en luftvej og et åndedrætsorgan.

Tunge: Tungen er en stor tværstribet muskel, som har en smagssans og en veludviklet følesans, som er designet til at man kan mærke forskellige materialers egenskaber. Tungen er med til at forme forskellige lyde, som vi derefter opfatter som ord i et sprog.

Tænder: Tænderne har forskellige funktioner, som at tygge og bide, og hjælpe med at udforme vores tale og sang.

Drøbel: Drøblen udløser muligvis en slugningsrefleks, den hjælper med at maden synkes ned i spiserøret og ikke i luftrøret. Derudover sørger den for at separere de forskellige luftveje som kommer fra næsen. Der kan fremkomme en brækrefleks hvis den bliver irriteret eller berørt.

Læber: Læberne er bløde, bevægelige, følsomme, og fungerer som en erogen zone. Læberne bliver brugt til at føre mad ind i selve mundhulen, de bliver også meget effektive til at suge, når de bliver formet i en spids.

 

Spyttets funktion og sammensætning

Spytkirtlerne danner tilsammen det spyt, der findes i mundhulen. De tre store parrede spytkirtler (Glandula Parotis, Glandula Sublingualis og Glandula Submandibularis) står for 90 % af den totale mængde spyt, mens den resterende spytmængde udskilles fra de små spytkirtler i slimhinderne. Raske personer producerer mellem 0,5 til 1,5 liter spyt i døgnet.

Spyttet, der består af ca. 99 % vand og ca. 1 % tørstof, har en række beskyttende effekter i forhold til tænder og mundslimhinde. Desuden har spyttet betydning for tygning, synkning og tale. Endelig har spyttet en betydning for smagsopfattelsen og fordøjelsen.

Sygdomme og ubehag i munden

Her kan du læse om forskellige mundsygdomme og -problemer, og hvordan de behandles.

 

Mundhygiejne

Der findes cirka 700 forskellige bakterier i mundhulen. Bakterierne danner dagligt belægninger på tænderne, hvilket også kaldes plak.

Manglende eller utilstrækkelig mundhygiejne kan også medføre dårlig ånde, svamp i munden og øget risiko for bl.a. at udvikle lungebetændelse på grund af fejlsynkning af bakterieholdigt sekret fra munden.

Endvidere kan dårlig mund- og tandstatus give smerte, nedsat velvære, lavt selvværd og besvær med indtagelse af føde. Den orale sundhed har således stor betydning for den enkeltes livskvalitet.

Anbefalinger for god mundhygiejne

God mundhygiejne giver en sund mund, en frisk ånde og stimulerer spytproduktionen med henblik på at opretholde friske slimhinder i mund og hals.

Det betyder, at:

 • Tænderne er rene, frie for belægninger (plak) og rester af fødeemner.
 • Tandkødet er lyserødt, og det hverken bløder eller gør ondt, når man børster tænder eller renser tandmellemrummene med tandtråd, tandstikker eller mellemrumsbørste.

For at opnå en god mundhygiejne skal tænderne børstes grundigt med cirkulære bevægelser to gange om dagen med flourholdigt tandpasta og tandmellemrummene renses med tandtråd, tandstikker eller mellemrumsbørste hver dag.

Det anbefales at anvende en elektrisk tandbørste frem for en manuel tandbørste i forhold til reduktion af plak og tandkødsbetændelse. Den elektriske tandbørste er også lettere at betjene, hvis man har kraftnedsættelse i arm og hånd.

Ud over den almindelige tandbørstning, typisk om morgenen og om aftenen, er det også vigtigt med grundig mundpleje efter hvert måltid også hvis man får sondemad. Det anbefales at rense munden med vand/saltvand, ved at skylle munden og/ eller anvende mundplejepind (pinde med hoved af skum) for at rense munden og massere tandkød og slimhinder.

Tungen renses lettest med en fugtet tandbørste, der med fejende bevægelser børster belægningerne væk bagfra og fremefter, med særlig opmærksomhed på kindernes inderside.

Læberne skal smøres med læbepomade.

Plejeprodukter og hjælpemidler

Særligt for dig, der har spinal muskelatrofi (SMA)

Spinal muskelatrofi (SMA) medfører muskelsvækkelse og muskelsvind pga. tab af de nerveceller, der forsyner musklerne. Muskelsvækkelsen påvirker også ansigts- og tyggemusklerne. hvilket kan besværliggøre en række almindelige funktioner i ansigt og mund. jo tidligere symptomdebut og jo mindre muskelkraft des sværere kan påvirkningen være. Mange kan opleve, at symptomerne forværres senere i livet, hvor muskelkraften er blevet svagere. Her kan du læse professor og specialtandlæge ved Københavns Universitet Merete Bakkes anbefalinger til forebyggelse og behandling.

Funktionsnedsættelser i ansigtet

En væsentlig påvirkning af ansigts- og tyggemuskler kan give besvær med at sutte, tygge, synke eller tale samt nedsat mimik og manglende kontrol af spyttet.

Konsekvenserne kan være:

 • Besvær og træthed i forbindelse med spisning og behov for ernæring gennem mavesonde
 • Øget mundvand , som kan give hudirritation og vådt tøj
 • Kommunikationsvanskeligheder på grund af svært forståelig tale eller begrænset mimik
 • Besvær ved at gabe, bide og tygge
 • Synkeproblemer med hoste og evt. fejlsynkning (mad og væske i den gale hals), der kan give lungebetændelse.
 • Tandstillingsfejl (okklusionsafvigelser) og forøget risiko for  sygdomme i mundhulen (orale mundsygdomme) som fx huller i tænderne og tandkødsbetændelse, fordi det kan være svært selv at holde munden ren.

Behandling og træning af mundfunktion

For at forebygge orale sygdomme er det nødvendigt at pleje tænderne godt og evt. supplere med øvelser, der øger mundens bevægelighed og træner funktioner.

Derudover er det vigtigt med regelmæssige besøg og behandling hos tandlægen.

Afhængig af dit funktionsniveau kan det være nødvendigt at få hjælp til tandpleje og træning af en forælder eller hjælper.

Tandbørstning

Til tandbørstning anbefales du at bruge en elektrisk tandbørste eller en specialtandbørste og tandpasta til tænder og tandkød. Hvis det er svært at holde munden åben, findes der en form for bidklods (Open Wide mundstøtte), som du kan bruge i forbindelse med tandbørstningen (se billede ovenfor).

Træning af mund og kæber

Kæbebevægelser og bidkraft kan være betydeligt nedsat ved SMA, og dette kan øges over tid. Derfor kan det anbefales at træne mund og kæber med en gabetræner (fx JawTrainer), som træner strækning af musklerne og øger bevægeligheden af kæbeleddene. Du kan også træne musklerne ved at tygge på blødt tyggegummi (fx Proxident fluortyggegummi) , hvilket også hjælper med at rense munden.

JawTrainer

Hvis du har væsentlige problemer med at synke, kan tyggetræningen i stedet foregå med en gummicylinder (Chewy tube). En mundskærm kan bruges til at træne læbelukket og kinderne. Din tandlæge kan vejlede dig om egnede produkter.

Chewy Tubes
Mundskærm

Behandling hos tandlægen

Tandlægen behandler huller og parodontale lidelser (sygdomme, der nedbryder tandkød og knogler) og foretager tandrensning.

Det er ikke så ofte, at tandlægen vælger at korrigere tandstillingen, da tandstillingsfejlen ofte til opstå igen fordi muskelfunktion løbende ændres.

Børnetandplejen

Børn og unge under 18 år hører ind under den kommunale tandpleje. Hvis der er behov for det, vil de kunne visiteres til at modtage tandpleje i kommunens specialtandpleje, hvor tandbehandlingen ofte foregår under sedering (en kombination af smertestillende og beroligende medicin) eller generel anæstesi (fuld bedøvelse).

Hvis barnet pga. sin SMA har specifikke medfødte tandproblemer, vil de også kunne visiteres til regionstandplejen, som hører under de kæbekirurgiske afdelinger eller til de landsdækkende odontologiske videncentre på henholdsvis Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital.

Personer over 18

Personer over 18 år vil også kunne visiteres til den kommunale specialtandpleje, men der vil ofte blive afkrævet en vis egenbetaling.

SMA betragtes af Sundhedsstyrelsen som en medfødt sjælden sygdom, og derfor er det muligt at søge om et særligt økonomisk tilskud til tandbehandling. Du kan læse mere om dette her:

Tilskud til tandlægebehandling ved medfødt sjælden sygdom – patientinformation

 

Referencer

Økonomi

Hvis der er ekstra udgifter/forbrug forbundet med mundplejeprodukter, kan de måske dækkes som hjælpemidler, merudgifter, eller via sundhedssektoren:

 • Hvis det er dig selv eller en pårørende, der udfører mundplejen, vil fx “Open Wide” mundstøtten kunne betragtes som et hjælpemiddel iht. § 112.
 • Det kan også være muligt at få dækket udgifterne via § 100, hvis du hører til personkredsen (ikke over 67 år) og de samlede merudgifter overstiger bagatelgrænsen (ca. kr. 6500 årligt).
 • Hvis du får hjælp til mundpleje via hjemmeplejen, kan nogle mundplejeremedier betragtes som behandlingsredskab og leveres fra hjemmeplejen/Sundhedssektoren.
 • Hvis du har en BPA, og dine hjælpere udfører mundpleje på dig, kan det være muligt at få dækket mundplejeremedier som ekstraudgifter, fordi det er arbejdsredskaber for hjælperne.

Andre har også læst

 • Icon

  Dysfagi

  Problemer med at spise og drikke

  Læs mere
 • Icon

  Vejrtrækning

  Få tips og tricks til en bedre vejrtrækning

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup