Oversigt over økonomi, uddannelse og arbejde

Når du fylder 18 år, bliver du myndig og vil derfor være berettiget til at få en indtægt. Her finder du en oversigt over de forskellige muligheder.

NemId og bankkonto

Hvis du ikke allerede har oprettet NemID, kan du gøre dette på NemID´s hjemmeside eller ved at rette henvendelse til Borgerservice i din kommune.

Du har også brug for at få oprettet en bankkonto, hvis du ikke allerede har en konto. Her skal du kontakte din bank.

Forskellige muligheder for forsørgelse

Når du fylder 18 år, er der flere muligheder for forsørgelse, som kan komme i spil. De mest relevante er:

SU og handicaptillæg til SU:
Du kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) på mange uddannelser. Handicaptillæg til SU er et tillæg, du kan få på en videregående uddannelse sammen med din almindelige SU. Betingelsen er, at den nedsatte funktionsevne er en forhindring for at påtage sig et arbejde, som mange andre studerende har ved siden af studiet.

Hjælpemidler under uddannelse

Du kan have behov for hjælpemidler under uddannelse.

Læs mere om dine muligheder

STU-uddannelse:
Hvis du ikke kan følge en almindelig ungdomsuddannelse (gymnasium, teknisk skole e.l.) selv om du modtager de specialpædagogiske støttemuligheder, der kan stilles til rådighed, kan du søge kommunen om bevilling “Uddannelsen for unge med særlige behov”. Formålet med uddannelsen er, at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt – eventuelt med mulighed for videre uddannelse og beskæftigelse.

Revalidering:
Revalidering er ”erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp”, som skal sætte en person med begrænsninger i arbejdsevnen i stand til at komme i arbejde og forsørge sig selv. De erhvervsrettede aktiviteter kan være uddannelse, praktik osv. Revalidering kan bevilges, hvis du ikke kan tage en uddannelse på samme vilkår som andre, og hvis du på sigt kan arbejde fuld- eller deltid.

Forrevalidering:
Det kaldes forrevalidering, hvis du endnu ikke er sikker på, hvilket job du vil stile efter.

Handicapkompenserende ordninger:
Der kan være forskellige muligheder for kompensation på arbejdsmarkedet, når du har nedsat funktionsniveau. Det kan være ordninger som fortrinsadgang, isbryderordning, personlig assistance, § 56 ordning.

Kontanthjælp:
Hvis du ikke kan tage en uddannelse eller arbejde, har du mulighed for at få kontanthjælp. Mange, der påbegynder en STU-uddannelse, vil modtage kontanthjælp under uddannelsen.

Dagpenge:
Hvis du er ledig og forsikret i en a-kasse, kan du få dagpenge.

Sygedagpenge:
Hvis du ikke kan studere eller arbejde pga. sygdom eller nedsat funktionsniveau, kan du være berettiget til sygedagpenge.

Fleksjob:
Fleksjob er job til personer med varigt nedsat arbejdsevne, hvor arbejdsgiveren betaler dig for de timer, du arbejder, og kommunen supplerer med et tilskud op til normal arbejdstid. Du kan få fleksjob, hvis den effektive arbejdsindsats er nedsat med halvdelen af et fuldtidsjob.

Ressourceforløb:
Hvis du har flere problemstillinger udover ledighed, kan kommunen iværksætte et ressourceforløb.

Førtidspension:
Hvis din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og du ikke kan arbejde, kan du få førtidspension. Førtidspension til personer på 18-39 år kan kun bevilges, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Det vil sige, at alle andre muligheder i lovgivningen skal være prøvet først.

Job med løntilskud for førtidspensionister:
Hvis du har førtidspension, og alligevel har lyst til at komme ud på arbejdsmarkedet, kan du søge et job med løntilskud. Her vil der blive taget særlige hensyn til din nedsatte arbejdsevne, ligesom ved et fleksjob.

Hjælpemidler på arbejdspladsen:
Der kan være behov for at få hjælpemidler på arbejdspladsen.

 

Merudgifter

Merudgifter:
Når du har nødvendige udgift på grund af din nedsatte funktionsevne, som andre i samme livssituation ikke har, er det en udgift, der kan søges dækket via kommune. ”Samme livssituation” betyder, at du skal sammenligne dig selv med andre unge med nogenlunde samme alder, skolegang og bopæl, fx venner uden nedsat funktionsevne.

Merudgifter er en løbende økonomisk kompensation, du kan få til de ekstra udgifter. Hvis dine forældre modtager støtte til merudgifter, før du fylder 18 år, vil kommunen skulle foretage en ny vurdering, da kriterierne er anderledes.

Læs mere på siderne om Merudgifter.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Search

  Find diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere
 • Icon

  Ny med muskelsvind

  Få svar på almindelige spørgsmål, og læs om vores tilbud til dig

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup