Når det er svært at modtage hjælp

At modtage hjælp fra andre kan opleves som en stor ændring i dit hverdagsliv. Det kan opleves som forstyrrende for privatlivet, og for nogle giver det at modtage hjælp en følelse af tab af kontrol over eget liv og krop.

Når det er svært at modtage hjælp 

Det er forskelligt, hvordan vi har det med at skulle bede om og modtage hjælp fra andre. For nogle er det svært, imens det for andre kan være en lettelse at få hjælp. Måske har du lyst til at kæmpe alt, hvad du kan, for at klare tingene selv så længe som muligt. Måske tænker du, at det er rart med hjælp, fordi du oplever, at det giver dig en tryghed i hverdagen.  

 

En følelse af svaghed 

Det er normalt at reagere med tristhed og frustration, når man mister kontrol over sit eget liv, når man mister sin egen selvhjulpethed og selvstændighed og bliver mere afhængig af andre. Det kan opleves som at miste en del af sig selv.  

For nogle kommer også følelsen af at være svag. Man føler sig ikke længere stærk og selvstændig. Nogle glemmer helt, hvad de stadig kan, og hvad de stadig har kontrol over. 

 

At modtage hjælp kan give energi 

Det er ikke sikkert, du vil opleve det negativt at modtage hjælp. Mange mærker, at de sparer energi ved at få hjælp. Energi som du i stedet for kan bruge på det, der betyder noget for dig. Måske giver det dig også nogle muligheder for at komme ud at deltage i nogle ting, som du ellers ikke kunne. Dette kan for nogle opveje det negative ved at modtage hjælp. 

En fin balance at modtage hjælp 

Om du modtager hjælp fra dine nærmeste eller fra hjemmeplejen eller hjælpere i en hjælperordning, så kan det amodtage hjælp fra andre kræve tålmodighed og overbærenhed. Det kan fx tage længere tid at få tingene gjort. Måske må du vente på, at der er tid til at hjælpe dig. Det kan også give dig en følelse af afmagt at skulle affinde sig med, at tingene bliver gjort på en anden måde, end du selv ville have gjort det.  

Nogle forsøger at genvinde noget kontrol ved at blive meget styrende overfor de personer, der hjælper dem. Det kan have en negativ indflydelse på forholdet til ens nære omgangskreds og andre, der hjælper én. Der er en fin balance mellem at fortælle, hvad du ønsker gjort og at være overstyrende på et niveau, der påvirker forholdet negativt. 

 

Tal med dine nærmeste eller dine hjælpere

Det kan være vigtigt, at du får talt med dine nærmeste og/eller dine hjælpere om, hvordan I får et godt samarbejde, hvor du bevarer noget kontrol uden at det tager overhånd. 

Hvordan får du et godt samarbejde med dine hjælpere?

Har du brug for inspiration til, hvordan du får et godt samarbejde med dine hjælpere?

 

Læs mere
 • Search

  Find diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere
 • Icon

  Ny med muskelsvind

  Få svar på almindelige spørgsmål, og læs om vores tilbud til dig

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup