Vuggestue og børnehave for børn med muskelsvind

Børn har godt af at være sammen med andre børn, og forældre har godt af at få hjælp og aflastning. Det kan derfor være en god ide, at dit barn bliver passet i vuggestue, dagpleje eller børnehave.

Her på siden kan du få viden om forskellige pasningstilbud, når dit barn har muskelsvind. Du kan også læse om relevante fagpersoner at samarbejde med, og om hvad du skal gøre, hvis dit barn har brug for særlige hjælpemidler.

At blive passet uden for hjemmet kan være en god idé

Alle børn har brug for omsorg og pleje. Børn med muskelsvind har tit et endnu større behov end andre børn i samme alder. Især helt små børn med muskelsvind kan have brug for opmærksomhed hele døgnet, hvis de fx har problemer med deres vejrtrækning.

Hvis du er forælder til et barn med muskelsvind, ved du, at det kan være en krævende og til tider belastende opgave, især hvis du er alene om den. Det kan derfor være en god idé at få hjælp og aflastning i dagligdagen, så du har mulighed for at passe dit arbejde og have et voksenliv, der ikke kun er styret af hensynet til barnet.

 

Dit barn har godt af stimulering og kontakt

Børn med muskelsvind har som alle andre børn behov for stimulering og kontakt med andre voksne og børn. Ved at lade dit barn blive passet – eventuelt kun i nogle timer hver dag – i trygge omgivelser, kan både dit behov for aflastning og barnets behov for stimulering fra andre blive tilgodeset.

 

Dit barn udvikles sammen med andre børn

Jo tidligere et barn med nedsat funktionsevne får mulighed for at være sammen med andre jævnaldrende børn, jo bedre kan man sikre udvikling af barnets kompetencer.

Udvikling vil i denne sammenhæng sige, at dit barn lærer at indgå i sociale sammenhænge og oplever sig selv som en, der har muligheder på niveau med sine jævnaldrende kammerater. Det vil sige, at både dit barn og de andre børn bliver i stand til at få øje på, hvad dit barn kan, fremfor hvad det ikke kan.

Når dit barn skal begynde i et nyt dagtilbud

Overgangen fra at have passet dit barn selv til at skulle overlade det til andre kan give mange overvejelser og bekymringer. Det samme kan gælde for overgangen fra vuggestue til børnehave.

Det er vigtigt, at du videregiver alle væsentlige informationer om barnets behov. Når dette er sket, viser det sig oftest, at de mennesker, der nu skal passe dit barn, fint kan klare opgaven.

Dit barn kan måske få friplads eller støttetimer i daginstitution. Læs mere om mulighederne.

Samarbejde med mange fagpersoner

Der kan være mange forskellige fagpersoner involveret i at finde den bedste pasningsløsning for dit barn og få planlagt et forløb, der tilgodeser dit barns udvikling. Ud over sundhedsplejerske, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter fra kommunen kan der være personale fra den lokale pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR).

Det er vigtigt, at fagpersoner og I forældre har et godt samarbejde, og at fagpersonerne har forståelse for dit barns særlige udfordringer.

 

PPR kan rådgive og vurdere dit barns behov

Medarbejdere fra PPR har i mange tilfælde en vigtig rolle. Deres primære opgave er inden for deres fagområde at rådgive om alle forhold vedrørende den pædagogiske indsats i skole- og daginstitutionsområdet.

I mange tilfælde er repræsentanter fra PPR også med til at vurdere, om dit barn har brug for særlig støtte – fx til at udvikle sprog og begreber – eller har brug for praktisk hjælp fx i forbindelse med den daglige træning og behandling. Det er tale- og hørelærere, ergo- og fysioterapeuter, specialundervisnings­konsulenter og psykologer i PPR, der foretager vurderingerne.

Både I forældre og et dagtilbuds medarbejdere kan kontakte PPR for at få dem inddraget i teamet af samarbejdspartnere. Det vil ofte være naturligt at gøre det så tidligt som muligt.

Er der brug for hjælpemidler eller ombygning?

Hvis dit barn har brug for hjælpemidler, eller det er nødvendigt at foretage mindre ombygninger af daginstitutionen eller dagplejen, er det dig som forælder, der skal gøre personalet opmærksom på behovene.

Herefter kan institutionen søge de kommunale myndigheder om at få det bevilget. Kommunen skal sørge for, at der er den nødvendige støtte til rådighed, fx støttepædagog, hjælpemidler eller særligt legetøj, men det vil ofte være nødvendigt med en anbefaling fra fagfolk, der har særlig viden om dit barns sygdom.

Læs mere om tilgængelighed

Vil du vide mere?

Når du har et barn med muskelsvind, kan der være mange overvejeler i forbindelse med valg af dit barns pasning og skole. Der er også flere paragraffer i loven, som det kan være gode at kende til. Her kan du læse mere om pasning og skole for børn med muskelsvind.

Dit barns fritid er også vigtig. Find inspiration til, hvordan du kan støtte dit barns udvikling gennem fritidsaktiviteter og leg.

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup