At vælge skole

At vælge den rigtige skole til sit barn er vigtigt for alle forældre. Hvis dit barn har en muskelsvinddiagnose, kan valget være endnu vigtigere, da skolen eventuelt vil være nødt til at tage særlige hensyn til dit barns behov.

Her på siden kan du læse om at vælge skole samt om lovgivningen om det frie skolevalg. Du kan også læse om mulighederne for specialundervisning og specialskole, hvis dit barn har svært ved at lære eller har andre kognitive vanskeligheder.

Hvilken skole skal I vælge?

Det bedste udgangspunkt vil som regel være at vælge en skole i nærmiljøet. Det giver den korteste afstand til skolen og til de kommende klassekammerater, som vil få stor betydning for dit barns sociale udvikling.

 

Hold møde med skolens ledelse

Før dit barn begynder i skolen, er det en god ide at have et møde med skolens ledelse. Skolens viden om og indstilling til at modtage dit barn er meget vigtig for jeres fremtidige samarbejde. På mødet kan I både afklare forventninger til skoleforløbet og undersøge tilgængeligheden på skolen.

Brug også mødet til at informere skolen om dit barns diagnose. Fortæl både om dit barns nuværende funktionsniveau og om den forventede udvikling af sygdommen. Det er vigtigt at skolen får at vide, hvilke eventuelle krav det vil stille til skolens indretning, og om der er særlige hensyn, der må tages.

Læs mere om Skolens indretning og hjælpemidler

Nogle børn har brug for særlig skole

De allerfleste muskelsvinddiagnoser påvirker kroppen, men ikke hjernen. Ved enkelte diagnoser – fx DMD og DM1 – kan de kognitive funktioner som indlæring eller evnen til at planlægge også blive påvirket, og der kan være relevant med specialundervisning.

 

Hvis dit barn har svært ved at lære

Hvis dit barn har kognitive problemer, fx svært ved at koncentrere sig, at huske, at have overblik og lignende, er det ikke altid muligt at vælge den lokale skole. Måske vil dit barn have brug for at gå på en specialskole eller i en specialklasse.

 

Dit barn kan få specialundervisning

Hvis dit barn har behov for særlig hensyntagen eller støtte, kan han eller hun få specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte i en specialklasse eller specialskole.

Dit barn kan også få specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte i en almindelige klasse, hvis undervisningen kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer om ugen (Folkeskoleloven § 3, stk. 2).

Hvis dit barns udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, kan han eller hun modtage undervisning i 12 år (Folkeskoleloven § 4, stk. 2).

 

En vurdering kan vise, hvilke behov dit barn har

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kan lave en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis dit barn har nogle særlige problemer. På baggrund af den kan der tages stilling til, hvilken form for støtte, dit barn har brug for.

Dit barns klasselærer eller den kommunale sundhedstjeneste kan bede om at få vurderingen lavet efter aftale med jer forældre og jeres barn.

 

En vurdering før skolestart kan være en god idé

Ved enkelte former for muskelsvind – fx DMD og DM1 – kan børn have kognitive vanskeligheder, som ikke er særligt tydelige i første omgang. Dit barn kan derfor have behov, som ikke er synlige før skolestart.

Derfor kan det være en god idé, at dit barn gennemgår en pædagogisk-psykologisk vurdering via PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning) inden skolestart. På den måde kan dit barn få den rette undervisning og støtte, hvis hun eller han har særlige behov.

Det kan blive aktuelt at skifte skole

For nogle elever med muskelsvind kan det være en god løsning at skifte skole undervejs i skoleforløbet.

Skiftet kan fx være fra en almindelig folkeskole til en specialskole eller -klasse, hvis det viser sig, at dit barn har kognitive problemer og har svært ved at følge med sine klassekammerater både fagligt og socialt. Et skift til en specialskole eller -klasse med andre muligheder og nye lærere kan være rigtig godt for dit barn og være med til at give dit barn et løft.

Skiftet kan også ske den modsatte vej: Hvis dit barn er startet i en specialklasse, kan det senere bliver muligt at skifte til en almindelig klasse i enkelte eller alle fag.

 

Skift ikke skole på grund af funktionsnedsættelse

Et skoleskift bør derimod ikke komme på tale, hvis det kun skyldes, at dit barns funktionsnedsættelse bliver større. Selv om dit barn med tiden får brug for flere hjælpemidler og mere praktisk hjælp, eller skolens bygninger skal tilpasses, bør dit barn kunne blive gående på samme skole.

Hvis skolen har kendt dit barns diagnose og sygdomsudvikling på forhånd, bør dit barn ikke afvises og flyttes til en anden skole. Men det er faktisk ikke præciseret i folkeskoleloven, om en skole eller en kommunalbestyrelse må henvise eller flytte en elev til en anden skole på grund af manglende tilgængelighed.

Læs mere om Skolens indretning og hjælpemidler

Der er frit skolevalg

I Folkeskoleloven står der, at dit barn har ret til gå i den lokale skole, hvis I som forældre ønsker det – under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen i jeres skolekommune har fastsat.

Hvis dit barn har svært ved at komme rundt på skolen, vil det derfor mange gange være muligt at finde en løsning, hvor skolen fx bygger en rampe eller laver et nyt toilet. Andre gange – hvis skolen fx er en gammel bygning – vil det kræve så store ændringer, at en ombygning ikke er inden for rammerne. I givet fald kan I blive nødt til at skifte skole.

Vil du vide mere?

Når du har et barn med muskelsvind, kan der være mange overvejeler i forbindelse med valg af dit barns pasning og skole. Der er også flere paragraffer i loven, som det kan være gode at kende til. Her kan du læse mere om pasning og skole for børn med muskelsvind.

Dit barns fritid er også vigtig. Find inspiration til, hvordan du kan støtte dit barns udvikling gennem fritidsaktiviteter og leg.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup