Kørsel til skole og fritidsordning

Hvis dit barn ikke kan komme i skole eller SFO på grund af sin funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder. Dem kan du læse om her.

Kørsel til og fra skole

Hvis dit barn har nedsat funktionsevne og ikke kan komme til og fra skole, kan kommunen henvise til, at barnet benytter skolens etablerede kørselsordninger eller offentlig transport.

Hvis barnet ikke er i stand til dette, må skolen etablere anden kørselsordning imellem skole og hjem.

Hvis barnet selv kan komme til og fra skole, fx ved brug af kørestol eller lignende hjælpemiddel, kan kommunen vælge ikke at give anden transportform end hjælpemidlet. Kommunen skal betale for anskaffelse og vedligeholdelse af hjælpemidlet.

Er kommunen i tvivl om, hvorvidt et barn på grund af sygdom eller nedsat funktionsevne har behov for kørsel til og fra skole, kan den forlange at få en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæring betales af bopælskommunen.

Kommunen har pligt til at sørge for transport imellem skole og hjem til den adresse, hvor barnet har bopæl. Bor forældrene på separate adresser, kan de vælge til hvilken adresse, kørslen skal gælde. Bor den ene forælder uden for barnets bopælskommune, vil kørslen ikke gælde hertil.

Læs mere her: Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

 

Kørsel til og fra fritidsordning

Kommunen har kun pligt til at sørge for transport af børn mellem skolefritidsordning og hjem, hvis det kan ske uden etablering af særskilt transport og dermed uden merudgift for kommunen.

Hvis kommunen ikke kan stille kørsel til rådighed, fordi der er behov for separat kørsel eller kørsel, der ligger uden for kommunens øvrige kørselsordning, skal det først afklares om udgiften kan dækkes efter befordringsbekendtgørelsen, før der kan tages stilling til om det evt. kan dækkes som en merudgift efter Lov om social service § 41 eller som tabt arbejdsfortjeneste efter Lov om social service § 42.

Vil du vide mere?

Når du har et barn med muskelsvind, kan der være mange overvejeler i forbindelse med valg af dit barns pasning og skole. Der er også flere paragraffer i loven, som det kan være gode at kende til. Her kan du læse mere om pasning og skole for børn med muskelsvind.

Dit barns fritid er også vigtig. Find inspiration til, hvordan du kan støtte dit barns udvikling gennem fritidsaktiviteter og leg.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup