Kroniske smerter er almindeligt forekommende hos personer med limb-girdle muskeldystrofi (LGMD)

Kroniske smerter kan have negativ indvirkning på livskvaliteten og øge risikoen for angst og depression. Derfor er det vigtigt, at sundhedsprofessionelle adresserer smerte, når de er i kontakt med personer med LGMD.

Sådan konkluderer en ny forskningsartikel fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM). Resultaterne er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 121 brugere tilknyttet RCFM med diagnosen limb-girdle muskeldystrofi (LGMD). I spørgeskemaet svarede deltagerne på spørgsmål om, hvor ofte og hvor længe de har haft smerter, hvilken type smerter, de havde, hvad de troede smerterne skyldtes og hvor intensive smerter, de havde. Derudover fik de spørgsmål om deres funktionsniveau, deres psykiske velbefindende samt smertens indvirkning på deres daglige aktiviteter.

Høj forekomst af kroniske smerter

66 % af deltagerne oplevede kroniske smerter, hvoraf de fleste oplevede kroniske smerter, der var konstante eller dagligt forekomne (45 % af alle deltagere).

Flest smerter i lænd og nakke

De fleste deltagere oplevede tre eller flere smerteproblemer, hovedsageligt i lænd (57 %) og nakke (ca. 50 %). Mange rapporterede også om smerter i skuldre, hofter og ben (ca. 30 %).

Der er ikke tidligere lavet undersøgelser, der beskriver hvorfor smerterne opstår. I spørgeskemaet blev deltagerne bedt om selv at angive, hvad de mente var årsagen til deres smerter. Ca. en tredjedel beskrev, at smerterne skyldtes muskelsvaghed og andre pegede på årsager som overbelastning, muskelspændinger og immobilitet.

Der var ikke forskel på varigheden af LGMD eller funktionsevnen for dem med eller uden smerte.

Risiko for angst og depression

Deltagere med konstante eller daglige smerter havde flere symptomer på angst og depression end deltagere uden smerter. 38 % af de deltagere, der rapporterede om vedvarende smerter opfyldte kriterierne for angst og ca. 30 % opfyldte kriterierne for mulig depression.

Smerter påvirker daglige aktiviteter og giver dårligere livskvalitet

Deltagere med konstante eller daglige smerter oplevede, at smerterne generede deres daglige aktiviteter såsom deres forhold til andre mennesker, arbejde (inkl. husligt arbejde) og søvn. De scorede også lavere på livskvalitet end deltagere uden smerter.

Vigtigt, at sundhedsprofessionelle adresserer smerter uanset funktionsniveau og varighed af LGMD

Konklusionen på undersøgelsen er, at smerter er almindeligt forekommende blandt personer med LGMD. Smerter har indvirkning på risikoen for angst og depression og kan give nedsat livskvalitet. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner, der arbejder med rehabilitering og behandling af personer med LGMD, er opmærksomme på problemet, og at samtale om smerter bliver en fast del af kontrollerne i sundhedsvæsnet uanset hvor langt i LGMD-forløbet de sundhedsprofessionelle vurderer personen til at være, da funktionsniveau og hvor længe personen har haft LGMD ikke lader til at være afgørende for tilstedeværelsen af smerter.

Kan smerterne behandles?

Den mest anvendte behandling blandt deltagerne i undersøgelsen var almindelig smertestillende håndkøbsmedicin. Virkningen af denne type medicin er dog ikke undersøgt i videnskabelige forsøg på personer med LGMD.

Fysioterapi og træning kan afhjælpe smerter, der skyldes inaktivitet, men det er vigtigt at både træning og behandling skræddersys til den enkelte person for at undgå overbelastning og derved yderligere smerter.

Ingen af deltagerne angav, at de fik psykologisk behandling for deres smerter, hvilket kan undre. En årsag kan være, at man ikke tænker psykologisk behandling som smertebehandling. Andre undersøgelser viser dog, at smerter og angst og depression kan forstærke hinanden, og at psykologisk behandling kan være med til at afhjælpe smerter.

Det bør undersøges nærmere, hvilke mekanismer, der ligger bag forekomsten af smerter hos personer med LGMD samt hvilke behandlingstiltag, der kan afhjælpe smerterne.

Resultaterne af undersøgelsen er sendt til de hospitalsafdelinger i Danmark, der ser patienter med LGMD og der er udgivet en artikel i det internationale tidsskrift Disability and Rehabilitation.

Læs mere om projektet

 • Lone Knudsen

  Konsulent, psykolog, ph.d, forsker

  - Smerter
  - Forsker i smerte og psykologiske faktorer
  - Sorg og krise
  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup