Muligheder for hjælp og støtte på din uddannelse

Her på siden kan du få et samlet overblik over, hvilke muligheder der findes for at søge om støtte, hvis man har en muskelsvinddiagnose.

Flere unge med muskelsvind giver udtryk for, at det kan være svært at finde ud af, hvilke muligheder der findes for hjælp og støtte, og hvordan man ansøger om den. Kristian er en af dem, der har manglet information på området.

“Selv om jeg har brugt en del tid i Muskelsvindfonden og på fondens arrangementer, så har det ofte været mund til mund mellem medlemmer, hvor man har fået at vide, hvad man kan søge. Altså jeg havde ikke vidst, hvor jeg skulle gå hen for at finde ud af noget med ordblindepakke, eller hvad der skulle til for at få SU med handicaptillæg.” (Kristian)

Man er nødt til selv at være opsøgende

Da Simon startede på sin uddannelse, fandt han ud af, at der var gode muligheder for at få hjælp og støtte, hvis man brugte lidt tid på at lede efter dem.

Hans grundtanke har altid været, at samfundet grundlæggende er smart nok indrettet, men at det ikke nødvendigvis selv gør opmærksom på det. Derfor er det nødvendig selv at være opsøgende.

Hør mere om hans erfaringer i videoen.

Hjælp og hjælpemidler

Som studerende med muskelsvind har du mulighed for at få stillet en række hjælpemidler og praktisk hjælp til rådighed. Det kan fx være ergonomiske møbler, tekniske hjælpemidler og sekretærhjælp. Støtten kan gives på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Det var så den voksne beslutning, jeg tog

Sofies mor var rigtig god til at organisere hjælp til Sofie i folkeskolen og gymnasiet. Men da hun startede på sin videregående uddannelse, måtte hun selv finde en løsning til at komme rundt på uddannelsesstedet.

Hør Sofies historie i videoen.

Økonomisk støtte

Du har mulighed for at søge om yderligere økonomisk støtte, hvis SU’en ikke rækker. Det kan fx være være hvis din funktionsnedsættelse gør det umuligt at varetage et studiejob.

Hvor søger jeg om støtte?

  • Ansøgning om SU og handicaptillæg (kun til videregående uddannelser) rettes til SU-styrelsen
  • Ansøgning om revalidering skal rettes til Jobcentret i hjemkommunen.
  • Ansøgning om specialpædagogisk støtte, sker gennem skolen. Det er den SPS-ansvarlige på skolen, som ansøger om støtte på dine vegne. Du skal derfor kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted, hvis du har behov for specialpædagogisk støtte (SPS).

Hvis du har brug for at klage: Forskelsbehandlingsloven

Nogle studerende oplever, at det ikke er så let at få bevilget de ydelser, de er berettiget til, eksempelvis et hjælpemiddel. Det kan derfor være nødvendigt at skrive en klage, og her kan forskelsbehandlingsloven være god at kende til. Ifølge loven må ingen personer med nedsat funktionsevne være udsat for forskelsbehandling, og loven skal være inddraget i alle afslag på dispensationsansøgninger.

Læs mere i Forskelsbehandlingsloven.

Projekt TRANSIT

Citaterne på siden stammer fra forskningsprojektet TRANSIT, som RCFM gennemførte i 2022-23. I projektet medvirkede ca. 180 unge med muskelsvind i alderen 18-30 år.

Vi undersøgte, hvad unge med muskelsvind foretager sig efter afsluttet folkeskole, og hvad der støtter eller hæmmer deres muligheder for at tage en uddannelse.

Læs mere om projektet her

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup