Personer med FSHD1 har en mutation i DUX4-genet, der står for produktionen af DUX4-protein. Mutationen bevirker, at der er en overaktivitet af DUX4-protein i muskelcellerne, og det medfører, at cellerne skades, og muskelfunktionen påvirkes.

Nedenfor kan du læse om, hvordan man forsøger at regulere produktionen af DUX4-protein.

Årsagen til FSHD skal findes på kromosom 4, hvor der på en del af kromosomet forekommer en række kopier af små stykker DNA, kaldet D4Z4-enheder. I nogle tilfælde indeholder D4Z4-sektionen også et andet stykke DNA, en såkaldt poly (A) sekvens.

Hvis en person har 1-10 D4Z4-kopier og poly (A) sekvensen, aktiveres genet DUX4, som producerer DUX4-protein. Dette protein skader muskelcellerne og bevirker at der udvikles FSHD. Hvis der er flere end 10 D4Z4-kopier eller hvis poly (A) sekvensen ikke findes, bliver DUX4-genet ikke aktiveret, og personen vil ikke få FSHD.

Den medicinske forskning sigter mod at ”slukke” for DUX4-aktiviteten og dannelsen af DUX4-protein, så muskelcellerne ikke ødelægges.

Kliniske studier med præparatet Losmapimod viser lille effekt

I et klinisk forsøg kaldet reDUX4, undersøger medicinalvirksomheden Fulcrum Therapeutics, om præparatet Losmapimod er i stand til at dæmpe aktiviteten fra DUX4.

I juni 2021 kom resultaterne af fase 2B studie med 80 deltagere, hvor man i en periode på 48 uger har sammenlignet personer, der har fået medicinen, med personer, der fik ”snydemedicin” (placebo).

Resultaterne viser bl.a. en lille, men positiv effekt på muskelstyrken i skulder og fodled, og at personer, der fik medicinen, følte at de have mere stabilitet og bedre bevægelighed i overkroppen, og de følte sig generelt bedre tilpas end personer, der fik placebo. Der kunne ikke vises nogen forskel i evnen til at rejse sig, og der kunne ikke påvises nogen ændring i DUX4-aktiviteten, målt på en muskelbiopsi.

Studiet med Losmapimod fortsætter i et fase 3-studie, som påbegyndes i juni 2022 med Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet som studiesteder.

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup