RCFM’s kurser og temadage

Vi arrangerer kurser for både vores brugere og for fagpersoner. Kurserne indeholder blandt andet viden om de forskellige diagnoser og om muligheder for behandling og hjælpemidler. Vi tror på, at jo mere personer med muskelsvind ved om deres egen diagnose, jo bedre er de i stand til at tackle de udfordringer, den giver.

Her kan du læse og  se en video om vores kurser for brugerne, og om vores kurser til fagpersoner.

 

 

Patientuddannelse

I RCFM har patientuddannelse altid været et centralt begreb i rehabiliteringsindsatsen. Vi ved, at viden om egen sygdom og muligheden for at lære af andres erfaringer med at mestre den styrker brugernes muligheder for at få et godt liv med muskelsvind.

 

RCFM arrangerer hvert år en række kurser for vores brugere, hvor de bl.a. bliver undervist i sygdomsmekanismer, behandlingsmuligheder, hjælpemidler, sociallovgivning og livet med muskelsvind.

Ved siden af det faglige indhold er holdningsbearbejdning en integreret del af kurserne. Et kursus giver brugeren en unik mulighed for erfaringsudveksling med andre, der lever med den samme eller en lignende sjælden sygdom. Vi ønsker at vise brugerne, hvordan man kan leve med muskelsvind på en positiv måde, og at møde ligestillede, som er længere i forløbet, udgør et væsentligt læringselement.

Underviserne er RCFM’s egne konsulenter, erfarne brugere og ofte også fagpersoner fra offentlige institutioner og sygehuse.

Nedenfor findes en beskrivelse af de forskellige typer kurser.

Kurser til fagpersoner

Vi arrangerer også kurser og temadage for fagpersoner. Se også information om vores aktuelle konferencer og temadage.

Opsamling af viden

Alle kurser udgør et centralt forum for opsamling af viden i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Denne viden bruger vi til løbende at udvikle og tilpasse kurserne, så de imødekommer brugernes behov bedst muligt. Generelle problemstillinger fra brugerne kan desuden danne baggrund for forskningsprojekter i vores egen forsknings- og udviklingsafdeling, hvis resultater igen formidles videre på kurserne.

 • Icon

  Ny med muskelsvind

  Få svar på almindelige spørgsmål, og læs om vores tilbud til dig

  Læs mere
 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup