Neuropsykologisk test

Læs om, hvor du kan få foretaget en neuropsykologisk test, og hvordan den foregår

Kontakt med neuropsykolog i ALS team

Nogle ALS teams på hospitalerne har tilknyttet neuropsykolog, og har dermed mulighed for at inddrage neuropsykologisk testning og vurdering i den samlede behandlingsplan.

Der er lidt forskel på hvordan de enkelte ALS teams er organiseret. I nogle teams tilbydes næsten alle ALS patienter det, der kaldes en baseline screening. Det vil sige en undersøgelse med enkelte neuropsykologiske tests, for at vurdere hvordan udvalgte kognitive funktioner er, på testtidspunktet. Når sådan en testning foretages tidligt i sygdomsforløbet, er det muligt at lave en ny test på et senere tidspunkt, der kan vise, om de testede kognitive funktioner er blevet dårligere. Denne information kan bruges som en del af behandlingsplanlægningen, men kan også målrette rådgivningen om hvordan hverdagen bedst tilrettelægges, hvis der er kognitive vanskeligheder.

I andre teams med neuropsykolog tilknyttet, kan man blive henvist af lægen i teamet, hvis der er en mistanke om, at ens ALS diagnose har medført kognitive forandringer. Der vil så typisk være tale om en samtale og evt. testning for at kunne give relevant information om situationen og rådgive om behov.

Enkelte teams tilbyder samtale med neuropsykolog, hvis man er belastet af sin situation. Spørg din læge på hospitalet hvad mulighederne er, i det team du er tilknyttet.

Sådan foregår en neuropsykologisk undersøgelse når man har ALS

En neuropsykologisk undersøgelse ved ALS vil typisk tage fra 1 – 3 timer og bestå af en samtale med dig og evt. en pårørende. Derefter vil du skulle løse nogle opgaver. Opgaverne kan være meget forskellige og udvælges af neuropsykologen. Typisk handler de om at besvare spørgsmål, konstruere figurer, kigge på billeder eller lytte og huske det du har set eller hørt. De kan også handle om at skulle tegne (udfylde/kopiere) eller skrive noget.

Opgaverne vil blive tilpasset til dig, så der tages højde for eventuelle vanskeligheder med at skrive eller tale. Sammen med samtalen vil resultatet af opgaverne bl.a. kunne sige noget om hvordan du tænker, husker og problemløser. Opgaverne siger ikke kun noget om hvad du har svært ved, men kan også være med til at vise dine styrker.

For at få de bedste forudsætninger for at løse opgaverne, er det vigtigt at huske eventuelle briller, høreapparat og kommunikationshjælpemidler.

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup