Plejeorlov – pasning af døende

Hvis du plejer et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan der søges om plejevederlag. Plejevederlaget kan deles mellem flere personer.

Hvilke er betingelserne for plejevederlag?

Det er en betingelse for tildeling af plejevederlag, at en læge vurderer, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke gør det nødvendigt med et hospitalsophold. Der skal være udstedt en terminalerklæring.

Under plejeforløbet er det muligt samtidigt at få den nødvendige hjemmehjælp og hjemmesygepleje til personlig pleje. Plejevederlaget udgør 1,5 gang det beløb, som ville være bevilget i sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom. Plejevederlaget kan dog ikke overstige den hidtidige indtægt.

Hvor længe kan du få plejevederlaget?

Plejevederlaget udbetales lige så længe, der er behov for pleje, også under kortere hospitalsophold, aflastningsophold og lignende. Det er ikke muligt at få plejevederlag, hvis ens nærtstående flytter på plejecenter. Udbetaling ophører 14 dage efter dødsfaldet.

Hvor søger du om plejevederlag?

Der skal søges om plejevederlag i den kommune, hvor plejemodtageren bor.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup