Friplads i daginstitution

Der er forskellige muligheder for at få friplads og støttetimer i daginstitution, når dit barn har muskelsvind. Det kan du læse om her.

Behandlingsmæssig friplads

Dagtilbudslovens § 43

Hvis dit barn har betydelig og varig nedsat funktionsevne, og det er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, kan der være mulighed for at få et ekstra tilskud, så din betaling for dagtilbudspladsen nedsættes. Dette kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Det er din bopælskommune, der vurderer, om dit barn er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Tilskuddet gives som 50 % af forældrebetalingen, efter at fradrag for eventuelt økonomisk tilskud er fratrukket. Der må ikke i vurderingen lægges vægt på forældrenes økonomiske situation eller arbejdsforhold.

Kommunen har pligt til at vejlede om og tage stilling til behandlingsmæssig friplads, så det kræver ikke en ansøgning fra forældrene.

 

Støttetimer i institution

Dagtilbudslovens § 4

Hvis dit barn har behov for støtte i dagtilbuddet for at trives og udvikle sig, skal kommunen vurdere, hvilken støtte der kan tilbydes.

Støtten skal medvirke til, at børn med funktionsnedsættelse kan være i de almene dagtilbud. Støtten kan fx være en ekspert, støttepædagog og/eller en ressourceperson, som er tilknyttet dit barn i et antal timer pr. uge.

Støtten kan også gives i form af særlig efteruddannelse af personalet i dagtilbuddet eller på anden vis. Det er dagtilbuddet og ikke forældrene, der ansøger kommunen om støtten.

Vil du vide mere?

Når du har et barn med muskelsvind, kan der være mange overvejeler i forbindelse med valg af dit barns pasning og skole. Der er også flere paragraffer i loven, som det kan være gode at kende til. Her kan du læse mere om pasning og skole for børn med muskelsvind.

Dit barns fritid er også vigtig. Find inspiration til, hvordan du kan støtte dit barns udvikling gennem fritidsaktiviteter og leg.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • Search

  Find din diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning og udvikling

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup