Dansk deltagelse i studie om genterapi til ældre børn og unge med SMA2

Børneneurologisk afdeling på Rigshospitalet deltager i den kommende tid i et studie om behandling med génterapi til børn og unge med muskelsvindsygdommen spinal musklatrofi type 2. Børn, der er inkluderet i studiet, må ikke være eller have været i anden medicinsk behandling for SMA.

Medicinen, der undersøges, er genterapien Zolgensma, som indtil videre kun er godkendt til helt små børn. Formålet med studiet er at undersøge behandlingens sikkerhed og virkning, når den gives på et senere tidspunkt i sygdomsforløbet, og når den gives direkte i rygmarvsvæsken i stedet for i blodårene.

Studiet er internationalt fase 3-studie med 27 studiesteder fordelt på Nordamerika, Sydamerika, Asien og Europa og et deltagerantal på op til 350 personer. Projektansvarlig i Danmark, overlæge Peter Born på Rigshospitalet, håber at kunne inkludere 3-5 personer med SMA2 i Danmark.

For at kunne deltage i studiet skal man opfylde en række kriterier, og de egnede deltagere er blevet fundet i samarbejde med deres behandlende læger.

Læs mere her

 

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup