Akutkort

Myasthenia gravis (MG)

Særlige forholdsregler ved sygdom og indlæggelse og forsigtighed ved brug af medicin

 

 

Hent en printvenlig version her

Vigtigt!

Informationen her er ikke udtømmende, og det anbefales altid at kontakte en afdeling med højt specialiseret funktion inden for neuromuskulære sygdomme.

Generelt om sygdommen

Myasthenia gravis (MG), er en kronisk autoimmun sygdom som skyldes en neuromuskulær transmissionsdefekt pga. cirkulerende antistoffer mod acetylkolinrecceptoren. Der ses individuelle forskelle i sygdomsforløbene, men også en betydelig variation i løbet af dagen, med forværring i forbindelse med aktivitet og bedring efter hvile. Symptomerne kan typisk vise sig som ptose, diplopi, dysfagidysartri, påvirkning af ansigtsmuskulaturen samt respirationen.

Sygdommen kan symptombehandles med kolinesterasehæmmere (Mestinon), steroider, immunsuppressiva, eller i svære tilfælde plasmaferese (nogle thymektomeres som en del af behandlingen). Det er vigtigt at afklare, hvilken behandling der er institueret, samt hvor i forløbet patienten befinder sig.

OBS: De fleste patienter med muskelsvind og deres pårørende har selv en stor viden og indblik i egen sygdom, som man med fordel kan drage nytte af, hvis den akutte situation tillader det.

Ved akut opstået sygdom og/eller indlæggelse bør der ved myasthenia gravis udvises særlig opmærksomhed på følgende punkter:

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup