Akutkort

Dystrofia myotonica type 1 (DM1)

Særlige forholdsregler ved sygdom og indlæggelse og forsigtighed ved brug af medicin

 

 

Hent en printvenlig version her

Vigtigt!

Informationen her er ikke udtømmende, og det anbefales altid at kontakte en afdeling med højt specialiseret funktion inden for neuromuskulære sygdomme.

Generelt om sygdommen

Dystrofia myotonica er en muskelsvindsygdom, der hører til i gruppen af muskeldy­strofier. Det er vigtigt at understrege, at der her er tale om en multisystemsygdom, der ikke kun påvirker musklerne, men også kan medføre endokrinologiske, gastrointesti­nale, kognitive, kardielle og respiratoriske påvirkninger.

Der ses stor individuel variation i graden af funktionsnedsættelse, hvilke organsyste­mer, der er påvirkede, og med hvilken sværhedsgrad.

OBS! Den kognitive påvirkning forværres gradvist med tiden og medfører en tiltagende svækket (i de svære tilfælde ofte fraværende) sygdomsindsigt, hvilket nødvendiggør en øget opmærksomhed fra sundhedspersonalet ift. objektiv vurdering /anamnese.

Ved akut opstået sygdom og/eller indlæggelse bør der ved denne type sygdom udvi­ses særlig opmærksomhed på følgende punkter:

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup