Akutkort

Beckers muskeldystrofi

Særlige forholdsregler ved sygdom og indlæggelse og forsigtighed ved brug af medicin

 

 

Hent en printvenlig version her

Vigtigt!

Informationen her er ikke udtømmende, og det anbefales altid at kontakte en afdeling med højt specialiseret funktion inden for neuromuskulære sygdomme.

Generelt om sygdommen

Beckers muskeldystrofi indgår i et spektrum af muskelsygdomme kaldet dystrofino­patier og er beslægtet med den alvorligere og hurtigere progredierende form Duchen­nes muskeldystrofi (DMD).

Dystrofinopatier er karakteriseret ved, at muskelproteinet dystrofin mangler. Muskel­cellerne nedbrydes gradvist og erstattes med fedt og bindevæv. Al tværstribet musku­latur er påvirket, også hjertet og respirationsmusklerne. Der ses stor individuel variati­on i forhold til påvirkning af funktionsevnen.

OBS! De fleste patienter med muskel­svind og deres pårørende har selv en stor viden og indblik i egen sygdom, som man med fordel kan drage nytte af, hvis den akutte situation tillader det.

Ved akut opstået sygdom og/eller indlæggelse bør der ved denne type sygdom udvi­ses særlig opmærksomhed på følgende punkter:

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup