Duchennes muskeldystrofi (DMD)

Her kan du læse om, hvilke mekanismer i kroppen, der forårsager sygdommen, og hvordan den påvirker kroppens funktioner. Du kan også læse om, hvordan sygdommen forløber og hvilke muligheder, der er for hjælp og behandling

Kort om Duchennes muskeldystrofi (DMD)

Duchennes muskeldystrofi (DMD) er en sjælden muskelsvindsygdom, der hovedsageligt opstår hos drenge. I sjældne tilfælde kan mildere symptomer også ses hos piger og kvinder, der bærer sygdomsgenet.

De første symptomer viser sig i barneårene, primært som nedsat muskelkraft i hofter og ben. Senere vil også skuldre og arme, lunger og hjertet blive påvirket. I takt med at sygdommen udvikler sig og personen med DMD gradvist mister muskelkraft, vil der blive brug for kørestol og andre hjælpemidler til at leve et aktivt liv.

Duchennes muskeldystrofi har sit navn efter den franske læge Duchenne, der beskrev sygdommen sidst i 1800-tallet.

 

Har du eller dit barn lige fået diagnosen?

Det kan give stor usikkerhed at få en muskelsvindsygdom ind i sit liv. Du er måske bekymret for, hvordan sygdommen kommer til at forløbe, og hvordan du og din familie skal klare at leve med den nye virkelighed, der følger med sygdommen.

En muskelsvindsygdom giver funktionsnedsættelse, hvilket betyder, at evnen til at bevæge sig bliver påvirket. Sygdommen kan ikke helbredes med medicin eller trænes væk. Men der kan gives behandling, som forsinker eller mindsker de komplikationer, der opstår som følge af sygdommen.

Når behandlingen kombineres med den rette vejledning, hjælp og hjælpemidler skabes rammerne for et aktivt liv med muskelsvind.

Her kan du læse mere om, hvilke reaktioner du kan opleve, når du eller dit barn får en muskelsvinddiagnose, og om forslag til måder at håndtere dem på.

Internationale anbefalinger for behandling af DMD

Skandinaviske retningelinjer for behandling

RCFM deltager i et skandinavisk netværk af eksperter i muskelsvindsygdomme, som sammen har udarbejdet et konsensusprogram for behandling af DMD. Programmet henvender sig primært til fagpersoner og er skrevet på de skandinaviske sprog. Den seneste version er fra 2015 og skal ses som et supplement til de internationale retningslinjer (se nedenfor)

Skandinavisk konsensusprogram for Duchennes muskeldystrofi

 

Internationale retningslinjer for  diagnosticereing og behandling

I 2009 udkom de første internationale retningslinjer for diagnosticering og behandling af Duchennes muskeldystrofi. Det skete på initiativ fra det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som udvalgte 84 internationale eksperter i Duchennes muskeldystrofi til at repræsentere en bred vifte af medicinske specialer. Hver ekspert fik til opgave at vurdere hvor ”nødvendige”, ”egnede” eller ”uegnede” de metoder, der blev brugt til behandling af Duchenne, var på hvert stadie af sygdommen. Samlet tog de stilling til mere end 70.000 forskellige hændelsesforløb, hvilket gjorde det muligt at udarbejde et sæt retningslinjer, som flertallet af eksperterne var enige om beskrev ”god praksis” for behandling af Duchenne.

Retningslinjerne bliver løbende opdateret og den senest publicerede version er fra 2018. Sammen med retningslinjerne udgives en familieguide, der opsummerer resultaterne af arbejdet. Retningslinjerne er udgivet i tidsskriftet Lancet Neurology og kan findes i en engelsk version på TREAT-NMD’s hjemmeside. Her kan man også finde familieguiden oversat til mange sprog. RCFM har oversat den danske version af den oprindelige familieguide fra 2010.

Forskning i DMD

Forskning i medicin

Der har i mange år været forsket i muligheder for at påvirke produktionen af dystrofin i håbet om at forsinke og forhindre tabet af muskelkraft. Forskningen retter sig mod at påvirke de enkelte mutationer på dystrofi-genet, og der findes nogle få præparater på markedet, der kan genskabe en lille produktion af dystrofin. På nuværende tidspunkt er ingen af disse præparater godkendt som standardbehandling i Danmark.

Oversigt over forskning i DMD

Det internationale forskningsnetværk TREAT-NMD har udarbejdet en oversigt over den aktuelle forskning i DMD. Dokumentet er oversat og bearbejdet af RCFM og opdateres løbende. Her kan du læse om de forskellige typer medicin, der forskes i, og hvilke resultater der er opnået.

Oversigt over forskning i medicin mod DMD

Vi følger med i forskningen

Vores forskningsafdeling holder sig hele tiden opdateret på udviklingen inden for den medicinske forskning, og det samme gør de danske specialister i muskelsvind.

Den læge, du går til kontrol hos på hospitalet, vil informere dig, hvis der kommer en type medicin på markedet, eller hvis du er i målgruppen for at deltage i et forsøg.

Der forskes også i andet end medicin. Der er fx forskning i gang om brug af ny teknologi til hjælpemidler, som kan lette tilværelsen for personer med muskelsvind, eller om hvilken slags træning og fysioterapi, som gavner mest.

RCFM’s forskning 

RCFM har sin egen afdeling for forskning og udvikling, som forsker i at leve med muskelsvind. Vores forskning tager altid udgangspunkt i brugernes og de pårørendes egne erfaringer og behov. Vi inddrager også de erfaringer, vores konsulenter får i samarbejdet med brugerne og deres familier.

Ved at systematisere viden om, hvad der fungerer godt og mindre godt hos vores brugere og udvikle løsninger, kan vi hele tiden gøre vores rådgivning til brugere og fagpersoner bedre.

Vi deltager i også i både danske og udenlandske forskningsprojekter og forskningsnetværk og har på den måde viden om de nyeste forskningsresultater.

Læs mere om RCFM’s forskning og international forskning her.

Forsigtighed ved brug af medicin

Personer med muskelsvind kan reagere anderledes eller mere kraftigt på  medicin. Det gælder særligt for nogle typer smertestillende medicin og visse bedøvelsesmidler. Det er derfor vigtigt altid at fortælle den læge, der ordinerer medicinen, om diagnosen. Hvis lægen er i tvivl, kan han eller hun kontakte børnelægen eller neurologen på det hospital, hvor du eller dit barn går til kontrol.

Spørg også din egen læge før brug af nye typer af håndkøbsmedicin.

Husk at oplyse om diagnosen ved bedøvelse i forbindelse med tandlægebesøg.

Vi har i forbindelse med udbruddet af coronavirus udarbejdet en vejledende anbefaling til, hvad sundhedsprofessionelle skal være særlig opmærksom på.

Print vejledningen og tag den med, hvis du bliver indlagt på hospital

Husk altid at fortælle om din diagnose, når du er til behandling hos tandlæge, på skadestue eller ved eventuelle operationer.

Livet med muskelsvind

Her på hjemmesiden har vi samlet vores viden om at leve med en muskelsvinddiagnose i alle livets faser. Selv om diagnoserne har forskellige symptomer og udvikler sig forskelligt, er der alligevel rigtig mange fællestræk.

Du kan fx finde råd og vejledning om alle de forskellige måder, du kan få hjælp på, hvad enten det er økonomisk hjælp, personlig hjælp eller psykologisk hjælp. Du kan også få viden om, hvordan du vedligeholder dine muskler gennem fysioterapi og træning, hvordan hjælpemidler kan lette din dagligdag og meget mere.

Al vores viden bygger på mange års erfaring med at hjælpe personer med muskelsvind og på den forskning, vi selv og andre laver.

Find viden om livet med muskelsvind

Hvad kan vi gøre for dig?

RCFM er en samarbejdspartner, der kender din diagnose og kan støtte dig i livet med den.

Vi er specialister i muskelsvind og leverer specialistviden til andre fagpersoner. Det betyder, at de læger, socialrådgivere, fysioterapeuter, du vil møde pga. din diagnose, kan få rådgivning hos os. Når alle har adgang til specialviden, kan vi – i samarbejde med dig – lægge en plan for, hvordan du lever bedst muligt med sygdommen i din hverdag.

Læs mere om hvad vi kan gøre for dig

Du er ikke alene

I RCFM har vi erfaring med, at det er godt at møde andre mennesker, som er i samme situation som en selv.  Det er der mulighed for på RCFM’s kurser og i Muskelsvindfonden, som er den medlemsforening, der arbejder for mennesker med muskelsvind.

RCFM’s kurser

På vores kurser får du mulighed for at udveksle erfaringer med andre mennesker med muskelsvind og få mere viden om din sygdom.

Som nydiagnosticeret vil du få tilbudt et kursus, der introducerer dig til livet med en muskelsygdom generelt. Senere i forløbet vil der være kurser, der enten handler om din specifikke diagnose eller et bestemt tema, som passer til din situation.

Hvis du er henvist til RCFM, vil du automatisk blive inviteret til de temaaftner og kurser, som er relevante for dig.

Støtte til pårørende

Dine pårørende kan også have brug for rådgivning eller for at høre andre pårørendes historier.

Her finder du vores information til pårørende.

Muskelsvindfonden – din medlemsforening

Muskelsvindfonden er din medlemsforening, som arbejder for, at mennesker med muskelsvind kan leve det bedst mulige liv.

Muskelsvindfondens medlemsgrupper kan være en god måde at komme i kontakt med andre i samme situation. Der er flere forskellige medlemsgrupper. Læs mere om medlemsgrupperne her.

Muskelsvindfonden arbejder også politisk for at sikre gode vilkår for mennesker med muskelsvind og deres pårørende. Læs mere om det politiske arbejde.

Her kan du læse om, hvordan du bliver medlem af Muskelsvindfonden

Læs om hvordan andre lever med muskelsvind

Det kan ofte være en hjælp og inspiration at få viden om, hvordan andre lever livet med en muskelsvinddiagnose.

Muskelsvindfonden har derfor samlet en række fortællinger om livet med forskellige muskelsvinddiagnoser.

Livet med muskelsvind

Andre har også læst

 • Icon

  At leve med muskelsvind

  Find råd og vejledning om muskelsvind i alle livets faser

  Læs mere
 • To personer

  Ny med muskelsvind

  Få svar på almindelige spørgsmål, og læs om vores tilbud til dig

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning i muskelsvind

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere

We are a center of excellence for neuromuscular diseases (NMD).

We believe in seing the entire person with NMD in a life-long perspective. That way, we can help create the best environment for people with NMD and their families. 

We share our knowledge with our patients, their families and our professional partners. We work interdisciplinary and across sectors.

 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tel: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Head quarters
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C

 

 

Sealand department
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup