Unge med Duchennes muskeldystrofi

En undersøgelse af livet som ung med Duchennes muskeldystrofi med særlig fokus på konsekvenser af medicinsk behandling med steroider.

Baggrund 

Diagnosen Duchennes muskeldystrofi er en hurtigt fremadskridende muskelsvindsygdom, som kun drenge kan få. Sygdommen diagnosticeres typisk i 2-4 års-alderen og vil ubehandlet føre til tab af gangfunktion omkring 12 års-alderen og behov for respiratorisk støtte i slut-teenagealderen.

Medicinsk behandling har gennem et par årtier givet en væsentligt forbedret fysisk funktionsevne, men den medicinske behandling har samtidig medført en lang række bivirkninger. Det kan eksempelvis være hæmmet vækst, forsinket pubertet, øget appetit og mentale ændringer så som øget bekymring og uligevægtighed.

Virkningerne af den medicinske behandling har været genstand for meget forskning, mens personer med DMD´s egen oplevelse af at leve med bivirkningerne af medicinen, kun i ringe grad er beskrevet.  

Formål 

Projektets formål er at undersøge, hvordan unge med DMD selv beskriver deres erfaringer og udfordringer i dagligdagen med diagnosen og den medicinske behandling og samtidig få indblik i, hvordan de mestrer deres dagligdag. Forældre til de unge vil blive inddraget med henblik på at få forældrenes oplevelse af de unges dagligdag og mestring.  

Metode 

Data vil blive indhentet via kvalitative interview med de unge og deres forældre. Resultaterne i projektet vil blive taget i anvendelse i RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds rådgivning og vil blive publiceret i ind- og udland. 

 Projektgruppen 

Ann-Lisbeth Højberg er projektleder. Derudover deltager Ulla Werlauff og Charlotte Handberg i projektet.

 

 • Charlotte Handberg

  Senior researcher, PhD

  - Rehabilitation and palliation
  - Patient involvement
  - Interdisciplinary and intersectional challenges
  - Qualitative method
  - Project management and supervision
  Læs mere
 • Ulla Werlauff

  Head of research, physical therapist, MSc, ph.d

  - Project management and supervision
  - Measurement instruments
  - Method
  - Education
  Læs mere
 • Ann-Lisbeth Højberg

  Occupational therapist, MSI

  - Young people
  - School and education
  - Parents with NMD
  - Rehabilitation
  Læs mere
 • Bettina Paulsen

  Konsulent, psykolog

  - Skolebørn med Muskelsvind
  - Ung med muskelsvind
  - Sorg og krise
 • Pernille Diemer Hansen

  Konsulent, fysioterapeut

  - Respiration
  - Træning
  - Kropsbårne hjælpemidler
  - Tænder og mund problemer ved NMD

We are a center of excellence for neuromuscular diseases (NMD).

We believe in seing the entire person with NMD in a life-long perspective. That way, we can help create the best environment for people with NMD and their families. 

We share our knowledge with our patients, their families and our professional partners. We work interdisciplinary and across sectors.

 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tel: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Head quarters
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C

 

 

Sealand department
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup