Temaaften om ALS

Et forsknings- og udviklingsprojekt om udvikling og afprøvning af kompetenceudvikling af fysio- og ergoterapeuter, der indgår i et ALS forløb

Baggrund

En lang række fagpersoner indgår i den tværfaglige rehabilitering omkring den enkelte patient, og fysioterapeuter er en af de faggrupper, der har den hyppigste kontakt med personerne med ALS og kontinuerligt følger dem gennem hele forløbet. Samtidigt er det en af de faggrupper, som RCFM ikke tilbyder undervisning til.

Formål

Formålet med den tværsektorielle kompetenceudviklingsdag – Temaaften om ALS – er at styrke rehabiliteringsindsatsen gennem viden om ALS og hvilke redskaber og metoder, der kan bringes i anvendelse for at styrke personer med ALS’ funktionsevne.

Metode

Temaftnerne afholdes som undervisning med information om sygdommen (påvirkninger på krop, aktivitet og deltagelse) og praktiske øvelser samt drøftelse af tiltag og redskaber, der kan facilitere rehabiliteringsprocessen og bidrage til, at personen med ALS kan styrke sin funktionsevne og livskvalitet gennem sygdomsforløbet.

En interviewundersøgelse med fysioterapeuter danner baggrund for udvikling af temaaftnerne. Der afholdes 10 Temaaftner om ALS i projektperioden.

Det forventes at ca. 250 fysio- og ergoterapeuter i privat praksis og kommuner deltager i løbet af projektperioden.

Projektet er finansieret af satspuljemidler

Projektperiode

Projektet er påbegyndt i sommeren 2017 og forventes afsluttet i marts 2021.

Projektgruppe

Liv Brendstrup er projektleder. Derudover deltager fysioterapeuter i RCFM Lone Gertz og Signe Versterre.

 • Liv Brandstrup

  Anthropologist, project manager

  - Patient education
  - Project management
  - Patient involvement
 • Signe Versterre

  ALS-konsulent, fysioterapeut, Cand. scient i Fysioterapi, Tovholder for internationalt netværk for ALS-fysioterapeuter

  - Respiration
  - Kropsbårne hjælpemidler
  - Træning
 • Lone Gertz

  ALS-konsulent, fysioterapeut, Master i Rehabilitering

  - Respiration
  - Kropsbårne hjælpemidler
  - Dysfagi
  - Træning

We are a center of excellence for neuromuscular diseases (NMD).

We believe in seing the entire person with NMD in a life-long perspective. That way, we can help create the best environment for people with NMD and their families. 

We share our knowledge with our patients, their families and our professional partners. We work interdisciplinary and across sectors.

 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tel: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Head quarters
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C

 

 

Sealand department
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup