Når forældre har muskelsvind

Projektet havde til formål at give mennesker med muskelsvind, som ønskede at få børn, den bedst mulige viden om, at være forælder med muskelsvind.

Baggrund og formål

Baggrund

Det er svært at finde viden om, hvordan det er at få eller have et lille barn, når man har muskelsvind.

Formål

At skaffe denne viden og formidle den til mennesker med muskelsvind, der er, eller gerne vil være, forældre og til de behandlere, de møder i deres hverdag. Det er fx jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere og læger.

 

Resultater

Praktisk viden

Der blev indsamlet en stor mængde viden fra projektets deltagere. Deltagerne var personer med muskelsvind, som selv var eller skulle være forældre og deres partnere. Derudover deltog konsulenter fra RCFM og RCFM’s samarbejdspartnere.

Den indsamlede viden er gjort tilgængelig på RCFM’s hjemmeside i form af råd og vejledning til kommende forældre.

Forældre med muskelsvind

 

 Artikel

Resultaterne er også beskrevet i en artikel, som er publiceret i Disability and Rehabilitation

Forældre med muskelsvind befinder sig i mange dilemmaer. På den ene side ønsker de sig et barn, men de er samtidig bange for at give deres muskelsvind videre. De vil gerne forberede sig på at blive forældre, men har svært ved at finde oplysninger om, hvordan det er at være forældre, når den ene part har muskelsvind. De har et ønske om at være forældre som andre forældre, men de er samtidig bekymrede for, om de kan udfylde forældrerollen. De oplever stor afhængighed af såvel hinanden, deres pårørende og af støtte fra kommunen, men er samtidig taknemmelig for den hjælp, de kan få.

I was worried not being good enough”. Experiences and perspectives of parents living with a neuromuscular disorder – an exploration of everyday life challenges”

Projektet og dets resultater er ligeledes beskrevet i Muskelsvindfondens medlemsblad Muskelkraft.  Muskelkraft nr. 1, februar 2020 s. 43 ff

 

Projektgruppe

Projektleder: Ann-Lisbeth Højberg

Desuden deltog Charlotte Handberg og Ulla Werlauff

 • Ann-Lisbeth Højberg

  Occupational therapist, MSI

  - Young people
  - School and education
  - Parents with NMD
  - Rehabilitation
  Læs mere
 • Pia Myrup

  Konsulent, ergoterapeut

  - Hjælpemidler
  - Bil og bolig
  - Specialskolebørn
  - Forælder med muskelsvind
 • Charlotte Handberg

  Senior researcher, PhD

  - Rehabilitation and palliation
  - Patient involvement
  - Interdisciplinary and intersectional challenges
  - Qualitative method
  - Project management and supervision
  Læs mere

We are a center of excellence for neuromuscular diseases (NMD).

We believe in seing the entire person with NMD in a life-long perspective. That way, we can help create the best environment for people with NMD and their families. 

We share our knowledge with our patients, their families and our professional partners. We work interdisciplinary and across sectors.

 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tel: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Head quarters
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C

 

 

Sealand department
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup