Spørgsmål og svar om COVID-19-vaccine

Her finder du svar på almindelige spørgsmål om muskelsvind og vaccinen mod COVID-19. Du kan finde information om, hvordan du bliver henvist til vaccine og i hvilken rækkefølge, mennesker med muskelsvind, pårørende og hjælpere vil blive henvist. Du kan også læse om, hvor sikker vaccinen er, og om hvor godt den beskytter.

Selv om du har fået vaccinen, anbefaler sundhedsstyrelsen at du ikke ændrer adfærd omkring hygiejne, afstand og værnemidler, før en stor del af befolkningen har fået vaccinen, og der er opnået en stor grad af immunitet i samfundet.

På grund af den aktuelle smittesituation, er sundhedssystemet for tiden under stort pres. Derfor opfordrer vi alle til at give hospitaler og praktiserende læger arbejdsro de kommende uger og afvente invitation til vaccination.

Hvem kan få vaccinen og hvornår?

Hvordan bliver vaccinerne prioriteret?

07-01-2021 00:00

Sundhedsstyrelsen skriver i deres retningslinjer (side 29), at ”generelt vil personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 være patienter med aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af en eller flere af de sygdomme eller tilstande, der er angivet i bilag 3. Derudover bør overvejelser vedr. bl.a. høj alder, flere samtidige sygdomme, polyfarmaci (når man får flere end 5 forskellige typer medicin) og nedsat funktionsevne indgå i den individuelle risikovurdering.”

Rigshospitalets neurologiske afdeling har defineret nedenstående, som særligt øget risiko:

1) Patienter i respirator inklusive NIV

2) Patienter i svær immunsuppressiv behandling (ex. Rituximab, flerkombinationsbehandling med immunsuppressiv)

3) Svær hjertesvigt (EF<35%)

4) Alder over 85

5) Komorbiditeter: Herunder overvægt, diabetes, nyreinsufficiens etc., og her skal også tages stilling til alder.

 

Mange med muskelsvind vil dermed ikke være i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVD-19, men nogle vil. De vil får tilbudt vaccination som gruppe 5.

Hvornår bliver de forskellige grupper vaccineret?

10-01-2021 00:00

Se hvornår, de forskellige grupper forventes at blive vaccineret i Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Er der nogle former for muskelsvind, der er prioriteret før andre?

07-01-2021 00:00

Nej. Prioriteringen afhænger af alder, andre sygdomme, overvægt, nedsat lungefunktion og nedsat hjertefunktion. Diagnosen myastenia gravis er fx nævnt på Sundhedsstyrelsens prioriteringsliste, men hvis man ikke har svær sygdom med høj alder, andre sygdomme, overvægt, nedsat lungefunktion eller nedsat hjertefunktion, vil man formentlig komme i prioriteringsgruppe 10.

Vil voksne med muskelsvind og med respirator være førsteprioritet til at få tilbudt vaccinen?

07-01-2021 00:00

Det forventes, at de vil være vaccinationsgruppe 5.

Se hvornår, de forskellige grupper forventes at blive vaccineret i Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Er alle med muskelsvind i gruppe 5?

07-01-2021 00:00

Nej. Prioriteringen afhænger af afhænger af alderen, andre sygdomme, overvægt, nedsat lungefunktion og nedsat hjertefunktion.

Hvor mange skal vaccineres, inden vi kommer til gruppe 5?

10-01-2021 00:00

I gruppe 2 og 3 er der ca. 160.000 personer. I gruppe 4 er der ca. 350.000 personer.

Grupperne bliver dog delvist vaccineret parallelt. Allerede i uge 1 blev udvalgte personer i særligt øget risiko (gruppe 5) vaccineret.

Se, hvornår de forskellige grupper forventes at blive vaccineret i  Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

 

Processen: Hvordan bliver jeg henvist?

Hvordan bliver jeg tilbudt vaccinen?

07-01-2021 00:00

Både praktiserende læger og hospitalslæger kan henvise til vaccination. Da personer med muskelsvind typisk er tilknyttet en hospitalsafdeling, vil det som regel være hospitalslægen, der henviser til vaccination.

Hvis en hospitalslæge henviser dig, vil du få en invitation til vaccination i din e-Boks. Hvis du er digitalt fritaget, vil du i stedet modtage et postbrev med invitation og relevant information.

Du behøver altså ikke selv at gøre noget for at blive tilbudt vaccinen andet end at afvente og holde øje med din e-Boks eller postkasse.

Bliver jeg automatisk kontaktet, når de er nået til gruppe 5? Eller skal jeg selv gøre opmærksom på, at jeg er i den gruppe?

07-01-2021 00:00

Du vil sandsynligvis blive inviteret automatisk via din e-Boks.

Regionerne melder ud, når de begynder at vaccinere personer i gruppe 5. Hvis du 14 dage efter denne udmelding ikke har modtaget invitation til vaccination i e-Boks, bør du kontakte den hospitalsafdeling, du er tilknyttet.

De første patienter med muskelsvind, som er i den særligt øgede risikogruppe, har allerede modtaget indkaldelse i deres e-Boks.

Er jeg sikker på at være registreret ved neurologisk afdeling, også selvom jeg ikke har haft kontakt til afdelingen i mange år?

07-01-2021 00:00

Nej, du kan ikke være sikker. Det meldes ud fra regionerne, når de begynder at vaccinere personer i en ny vaccinationsgruppe. Hvis du 14 dage efter denne udmelding ikke har modtaget invitation til vaccination i e-Boks, bør du kontakte afdelingen.

Hvis jeg gerne vil tale min sag for at kunne blive vaccineret, skal jeg så kontakte min afdeling eller håbe på, at de ved det?

07-01-2021 00:00

Vi opfordrer til, at du giver afdelingen arbejdsro og afventer invitation. Kun hvis du hører, at alle andre har modtaget invitation, og du selv ikke har, bør du kontakte afdelingen.

Hvem kan ikke få vaccinen?

Vaccinen er ikke testet på børn under 16 år, på gravide eller på ammende. Derfor vil disse grupper ikke blive tilbudt vaccinen.

Har 16 års-grænsen noget at gøre med det unge menneskes kropslige udvikling fx deres højde og vægt?

07-01-2021 00:00

Nej det skyldes, at der ikke er lavet studier på børn under 16 år, så vi kender ikke virkning og evt. bivirkninger for børn.

Kan der gøres undtagelser for børn?

07-01-2021 00:00

Man ser typisk ikke de alvorlige sygdomsforløb hos børn. Heller ikke hos børn, der har haft andre sygdomme. Da vaccinen ikke er testet på børn, og børn typisk har milde forløb, vil man i Danmark som udgangspunkt ikke vaccinere børn.

Når tilstrækkeligt mange voksne i samfundet har fået vaccinen, vil børnene også blive beskyttet, da COVID-19 ikke vil kunne spredes.

Om sikkerhed: Er det farligt at blive vaccineret?

Er det farligt at blive vaccineret, når jeg har en muskelsvinddiagnose?

07-01-2021 00:00

Nej, det er det ikke. Kun hvis du tidligere har haft en alvorlig allergisk reaktion på en vaccine eller injektion af et andet lægemiddel, kan det være farligt. Er det tilfældet bør du oplyse det, når du får invitationen til vaccination, så afdelingen kan tage de rette forholdsregler, og hurtigt behandle en evt. allergisk reaktion på vaccinen.

Kan jeg stresse kroppen med vaccinen?

07-01-2021 00:00

Der er ikke beretninger om, at vaccinen har haft en negativ effekt på kroppen. Vi ser fx ved influenza-vaccination af patienter med svær fremskreden ALS, at deres immunforsvar klarer det fint.

Påvirker vaccinen lungerne, når min lungefunktion er meget nedsat?

07-01-2021 00:00

Nej, vaccinen påvirker ikke lungerne, men som ved alle andre vacciner kan nogle mærke lidt sløjhed en dag eller to, efter den er givet.

Er det farligt at blive vaccineret, hvis jeg har hjerteproblemer?

07-01-2021 00:00

Nej, det er ikke farligt at modtage vaccinen, hvis du har hjerteproblemer.

Kan man få vaccinen, mens man er i genterapi?

07-01-2021 00:00

Ingen af de vacciner som er på markedet nu eller på vej, forstyrrer en evt. kommende genterapi. Hvis en af de senere vacciner kan forstyrre genterapi, vil vi gøre opmærksom på dette.

Virker vaccinen forskelligt på forskellige former for muskelsvind?

07-01-2021 00:00

Det er der ikke noget, der tyder på. Patienter, som får immundæmpende behandling, vil måske reagere anderledes, da deres immunforsvar i forvejen er undertrykt. Modsat ser vi, at personer med Duchenne, som også får immundæmpende behandling i form af steroid, reagerer fint på vaccinen.

Hvor lang tid skal der gå fra sidste immundæmpende (suppresserende) behandling til evt. vaccine?

Det bør du drøfte med din neurolog.

Om at få flere vacciner på samme tid

Må jeg få flere vacciner på samme tid, eller skal jeg vente med COVID-vaccinen, hvis jeg lige er blevet vaccineret mod fx influenza eller pneumokokker?

07-01-2021 00:00

Sundhedsstyrelsen siger ikke noget om, at du ikke må få flere vacciner på samme tid. Der gives ofte flere vacciner samtidig.

Om pårørende og hjælpere

Er det vigtigt, at mine hjælpere og pårørende også bliver vaccineret?

07-01-2021 00:00

Ja, vaccinen dækker kun 95 %, så der er stadig 5 % risiko for, at du kan blive smittet af de mennesker, du omgiver dig med.

Omvendt ved man ikke, om vaccinerede stadig kan smitte. De kan muligvis godt udskille virus, så det er vigtigt fortsat at overholde hygiejnereglerne og holde afstand for at beskytte hjælpere og pårørende, indtil alle har fået vaccinen.

Hvornår kan pårørende og hjælpere få vaccinen

07-01-2021 00:00

Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb og pårørende og hjælpere, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson, vil være vaccinationsgruppe 6.

Om vaccinen – hvor godt beskytter den?

Hvor godt er jeg beskyttet, efter jeg har fået den første vaccination?

07-01-2021 00:00

Det forventes, at beskyttelsen efter første vaccination er ca. 90 %. Beskyttelsen efter begge vaccinationer er 95 %.

Skal jeg blive vaccineret, hvis jeg har COVID-19?

07-01-2021 00:00

Ja, det anbefales forsat af få vaccinen 1 måned efter påvist COVID-19

Er der forskel på de forskellige vacciner?

07-01-2021 00:00

Vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der lige er blevet godkendt, er lavet på samme måde.

De vacciner, som ikke er godkendt endnu, kan være af er en anden type. Hospitalerne og RCFM kan rådgive om dem, når de bliver godkendte.

Om at mindske risikoen for at få COVID-19

Jeg har læst, at vaccine mod Tuberkulose (BCG-vaccine) kan beskytte mod COVID-19. Bør jeg lade mit barn vaccinere med den?

07-01-2021 00:00

Nej. Unge børn har generelt et mildt forløb med COVID-19. Børn med nedsat lungefunktion, som har haft sygdommen, har klaret sig godt. Man kender endnu ikke resultaterne af forsøgene med BCG-vaccine.

Kan tilskud med K-vitamin nedsætte risikoen for at få COVID-19?

07-01-2021 00:00

Det er meldt ud, at nogle mennesker med svære COVID-19-forløb, kan have lavt niveau af K-vitamin. Man ved dog ikke om det er selve infektionen der forårsager det lave niveau. Her i Danmark får man nok K-vitamin gennem kosten, hvis den i øvrigt er sund og varieret.