Sorg

Sorg er en almenmenneskelig tilstand, som i reglen følger efter tabet af en nærtstående person. Sorg er ikke en tilstand, der forsvinder efter en afgrænset periode, men noget man skal lære at leve med. Sorg kan ramme mere eller mindre stærkt og vare i kortere eller længere tid, og der kan være stor forskel på, hvordan vi sørger. For mennesker, der er særligt sårbare, er der desuden risiko for at ende i kompliceret sorg, hvilket der nu findes en diagnose for.

Hvordan man hjælper sørgende

Som ven eller pårørende vil man gerne hjælpe den sørgende ud af sorgen, men er  ofte usikker på, hvordan man taler med den sørgende uden at gøre ham eller hende mere ked af det.

Danmarks Radio har med støtte fra TrygFonden lavet denne lille film, som giver gode råd til, hvordan man bedst hjælper en sørgende.

Tab af ægtefælle eller samlever

PAVI – videnscenter for rehabilitering og palliation har udarbejdet bogen Når ægtefællen dør, der henvender sig til personer, som har mistet en ægtefælle. Selv om den primært henvender sig til ældre personer, indeholder den gode betragtninger og fortællinger om sorg, som er vedkommende for alle, som har mistet. Bogen formidler desuden viden fra sorgforskning på en let forståelig måde, og giver forslag til, hvor man kan finde hjælp og støtte i sin sorg.

Læs bogen her: Når ægtefællen dør

Sorgvejviser

Hvis man har brug for hjælp og støtte i sin sorg, er der ofte hjælp at hente i lokalområdet. Det nationale sorgcenter har lavet en vejviser over gratis sorggrupper i hele landet for efterladte efter dødsfald. Den kan findes her.