Afslutning af grundskolen

Sidst revideret: juni 2019

I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og skolens leder skal fra 8. klasse iværksætte en målrettet indsats for elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate. I den målrettede indsats indgår obligatorisk brobygning i 9. klasse, medmindre skolens leder i samråd med Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at det ikke vil gavne elevens muligheder for fortsat uddannelse.

Den målrettede vejledningsindsats og brobygning er beskrevet i ”Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.” (Vejledningsloven).