Groft er sundt

Når børn bliver grove og siger grimme ting, er det ofte et udtryk for afmagt og manglende voksen-forståelse

”Jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget andet”. Det er dejligt at tænke positivt – at se mulighederne frem for begrænsningerne – men når man nu er mest optaget af at kunne gå på vandet, hvad hjælper det så at kunne så meget andet?
Voksne har ikke altid indblik i, hvad børn tænker, hvordan børn oplever situationer, eller hvorfor børn har en negativ adfærd. Hvorfor opfører mit barn sig så groft, taler så grimt eller er så utålelig i nogle situationer? Hvad gør vi forkert, og hvad skal vi gøre?

Plads til grovheder

Måske forsøge at forstå, hvordan barnet kan opleve sin situation:
”Jeg vil gerne kunne nå legeredskaberne i børnehaven lige så hurtigt som de andre. Jeg vil gerne kunne løbe uden at falde. Jeg gider ikke altid være under voksenopsyn. Jeg er træt af at skulle have hjælp af nogen, som jeg ikke bryder mig om, eller som jeg lige har haft en konflikt med. Det er ikke OK, at jeg ikke kan komme med min klasse i fysiklokalet. Jeg er træt af, at jeg altid skal tale pænt, når jeg er sur, vred, ked af det, føler mig udenfor eller overvældes af magtesløshed!”
Vi ved godt, at det er svært for dig i nogle situationer, men du skal tale pænt til andre. Vi vil ikke finde os i dit grimme sprog! siger vi voksne.
”I siger, jeg skal være aktiv og tage stilling til både store og små ting i mit liv. Jeg ved godt, hvad der irriterer mig. Jeg kan godt mærke, når jeg er vred og har lyst til at være grov mod andre. Det kan jeg godt finde ud af at udtrykke. Men det jeg kan – må jeg ikke, og det jeg ikke kan, må jeg ikke reagere på med grovheder, selv om det for mig at se må være den mest naturlige reaktion.
Når I kun er optaget af, at jeg skal tale pænt og ikke af, hvorfor jeg ikke taler pænt, så føler jeg mig ikke forstået og respekteret. Så har jeg faktisk ikke lyst til ikke at være grov. For jeg er grov både i afmagt over det, jeg ikke kan, og i afmagt over jeres manglende forståelse!”
Hvis barnet ville konkludere sine tanker og sige dem, så de voksne kunne forstå dem, ville barnet sikkert sige:
”Så hjælp mig dog på en ordentlig måde, hvor der også er plads til mine grovheder. Jeg synes, det er sundere at være grov end passivt at sluge den ene kamel efter den anden uden at reagere naturligt på min frustration og afmagt. Hjælpen er dyrt betalt, når jeg ikke må reagere naturligt!”

Selvforstærkende reaktion

Det sker ofte, at forældre, lærere eller pædagoger giver udtryk for, at et barn med muskelsvind især drenge reagerer på en utålelig måde, når noget går dem imod. De voksne har svært ved at komme i kontakt med barnet i disse situationer, og de voksne føler sig tvunget til at sætte meget håndfaste grænser for at stoppe barnets grovheder.
Det kan komme så vidt, at pædagoger og lærere giver udtryk for, at de ikke vil have yderligere kontakt med barnet, hvis det ikke ændrer adfærd. Barnet og de voksne er nu kommet ind i et negativt selvforstærkende reaktionsmønster.
Hvis de voksne i denne situation får hjælp til i fællesskab at få udtrykt deres frustrationer og afmagt, kan de på deres ”egen krop” mærke, hvor vigtigt det er at afreagere fastlåste følelser. Først derefter får de igen overskud til barnet og til at prøve at forstå dets problemer og årsagerne til dets reaktionsmønster.
Det viser sig da ofte, at barnet har for få positive identitetsoplevelser, og at barnet ikke har kompetencer eller redskaber til at håndtere de negative identitetsoplevelser. Derfor bliver barnets foretrukne løsningsforsøg undvigelse, og når det ikke kan undvige situationer eller oplevelser, som fremkalder utilstrækkelighedsfølelser, reagerer det med grovheder. Disse grovheder vil klinge af, hvis barnet får hjælp til at afreagere og derefter hjælp til at håndtere de situationer, som for barnet er negative og uoverskuelige.
Hvis der ensidigt fokuseres på at stoppe barnets grovheder, bliver disse gjort til problemet. Dermed forbliver de egentlige problemer skjulte og uløste.

Fra artikel i Muskelkraft af John Marquardt, klinisk psykolog i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.