Forberedelse til skolestart

Sidst revideret: november 2019

I slutningen af børnehaveperioden kommer den næste vigtige periode i barnets liv: planlægning af skoleforløbet og selve skolegangen.

I slutningen af børnehaveperioden kommer den næste vigtige periode i dit barns liv: planlægning af skolestart.

På det tidspunkt har dit barn måske været igennem flere forløb på hospitalet, hos fysioterapeuter og andre behandlere. Måske har dit barn også fået en særlig pædagogisk indsats. Det betyder, at mange mennesker har viden om barnet og ofte også en mening om det fremtidige skoleforløb.

Som forælder til et barn med muskelsvind er det relevant at søge viden fra andre, men det er lige så vigtigt at tage udgangspunkt i dit eget kendskab til barnet og handle ud fra det.

Undervisningspligten begynder i det år, hvor dit barn fylder 6 år. Dit barn vil som hovedregel begynde i børnehaveklassen. For et barn med muskelsvind er det vigtigt at eventuelle hjælpeforanstaltninger er på plads fra starten for at dit barn kan indgå i fællesskabet med kammeraterne.

Udsættelse af skolestart

I nogle tilfælde vil det være bedst for barnets udvikling, hvis skolestarten udsættes, og barnet først begynder i børnehaveklasse i 7-årsalderen. Dette kræver dog en dispensation.

Der kan være mange årsager til at vente. Én af dem kan være, at barnets sygdomsforløb har påvirket dets almindelige og sociale udvikling., så barnet bedst kan støttes ved at fortsætte i børnehaven et år mere.

csm_HjaelpMidler_11_219ec7bfba
Tegning: Merete Stoltze