Friplads i daginstitution

Sidst revideret: november 2019

Behandlingsmæssig friplads

Dagtilbudslovens § 43

Hvis dit barn barn har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og det er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, kan der være mulighed for at få et ekstra tilskud, så din betaling for dagtilbudspladsen nedsættes. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud, og det er derfor kommunen, der vurderer, om du er berettiget til tilskuddet.

Tilskuddet ydes med 50 % af forældrebetalingen efter fradrag for eventuelt økonomisk tilskud er fratrukket. Der må ikke i vurderingen lægges vægt på forældrenes økonomiske situation eller arbejdsforhold.

Kommunen har pligt til at vejlede om og tage stilling til ovenstående, og det kræver derved ikke en ansøgning fra forældrene.

Læs mere om behandlingsmæssig friplads på DUKH’s hjemmeside

Støttetimer i institution

Dagtilbudslovens § 4

Hvis dit barn har behov for støtte i dagtilbuddet for at trives og udvikle sig, skal kommunen tilbyde dette. Støtten skal medvirke til, at børn med funktionsnedsættelse kan være i de almene dagtilbud. Støtten kan fx væreen ekspert, støttepædagog og/eller ressourceperson, som er tilknyttet dit barn i antal timer pr. uge. Støtten kan også gives i form af særlig efteruddannelse af personalet i dagtilbuddet, eller på anden vis.