Kommunikation

Sidst revideret: juni 2019

Nedenfor følger en gennemgang af forskellige problematikker kommunikation. Først beskrives den konkrete problematik. Herefter følger ideer til, hvordan problematikken kan håndteres, og sidst er en uddybende forklaring på løsningsforslaget.

Problem Hjælp Funktion / fordele
Personen er langsom til at skrive i hånden  og bliver hurtigt træt Computer / tablet i hjem og i skole / arbejdsplads. Evt. behov for specielt udstyr og tilretninger for at gøre brugen af computeren lettest mulig Bruges til leg, skolebrug, job og fritid.

Et barn med nedsat muskelkraft i hænder og fingre bør have computer / tablet allerede fra indskolingen.

Det kan i nogle tilfælde vare en fordel, at personen lærer 10-fingersystemet, da det på sigt kan give en god skrivehastighed og medvirke til at vedligeholde kræfter og funktion i fingrene

Personen kan ikke læse og skrive i den oprejste position, men læner kroppen forover og nakke bagud for at kunne læse og skrive

 

Elektrisk højde- og skrå-indstilling af bordpladen, som personen selv kan betjene. Synsvinklen på bog/skræm skal være vinkelret i den almindelige oprejste position. Når bordpladen skråtstilles, kan denne synsvinkel opnås og gør det muligt at skrive og læse i en mere oprejst position
Personen kan ikke kalde højt nok til at forældrene / hjælpere kan høre det Kaldeanlæg/overvågningsapp Forældre og hjælpere behøver ikke opholde sig i umiddelbar nærhed af personen hele tiden
Almindelig betjening og tastatur ved computer kan ikke benyttes Lille, let, trådløst tastatur.

Pen til betjening af tablet og tastatur.

Skærmtastatur.

Dictus-program.

Øjenstyring

 

Hvis bevægeligheden i fingre og hænder er nedsat, kan et mindre og trådløst tastatur gøre det lettere at skrive.

Kommunikationscentrene kan give yderligere råd og vejledning (kræver ikke henvisning)

Personen kan ikke tale så højt, at det kan høres Taleforstærker Gør talen tydeligere og mindre anstrengende for personen.

Kommunikationscentrene kan give yderligere råd og vejledning (kræver ikke henvisning)

Talen er utilstrækkelig Talemaskine Gør det muligt fortsat at kommunikere nuanceret.

Kommunikationscentrene kan give yderligere råd og vejledning (kræver ikke henvisning)