El-kørestol / el-køretøj

Sidst revideret: februar 2016

Børn

For en del børn med muskelsvind vil et elektrisk køretøj på et eller andet tidspunkt blive deres vigtigste hjælpemiddel. Små børn, som ikke kan gå, har samme behov for at komme omkring som andre børn. De kan bruge el-kørestol fra omkring 18-måneders alderen. Med en el-kørestol vil de være i stand til at bevæge sig selvstændigt omkring og udforske deres omverden – ligesom andre børn i samme alder.
Gående børn med muskelsvind har brug for et elektrisk køretøj til udendørs brug, når de ikke har kræfter til at cykle, eller når de ikke længere kan følge med i jævnaldrende kammeraters leg. Med et sådant køretøj vil de kunne følge de andre børns tempo og køre samme distance. Når barnet kan rejse og sætte sig efter behov, vil der stadig være kræfter til at deltage i legen, og barnet bliver mere selvstændig og får mulighed for sikkert at færdes sammen med andre børn.
I skolen kan køretøjet placeres på gangen eller indenfor døren til klasselokalet, og barnet kan sidde på sin skolestol. Når timen er slut, kan barnet gå til køretøjet. De fleste børn med muskelsvind lærer hurtigt at bruge el-køretøjet, når der er behov for det og at lade det stå, så snart der er kræfter nok til at undvære det.
Når børnene senere får problemer med at gå sikkert inden døre fx på skolen, har de behov for en joystickstyret elektrisk kørestol.
For nogle forældre er det en psykisk belastning at få en kørestol i huset. Det minder dem alt for tydeligt om deres barns funktionsnedsættelse. For barnet er det dog oftest en stor lettelse. Barnet kan pludselig komme hurtigere omkring, og behøver ikke konstant være bange for at falde. Mange forældre oplever, at deres barn bliver mere udadvendt og mere glad, når kørestolen kommer i brug.
Ved valg af kørestol kan det være hensigtsmæssigt at lægge vægt på, at barnet i kørestolen kan komme helt ind til almindelige borde, så det kan lege og spise sammen med andre.
Kørestolen skal kunne køre i samme hastighed, som jævnaldrende børn bevæger sig, og den skal kunne køre sikkert på de steder, hvor jævnaldrende børn leger.
Sædedelen og joysticket skal altid tilpasses individuelt.

Voksne

Det kan også for voksne mennesker med muskelsvind være svært at acceptere og vænne sig til at skulle benytte hjælpemidler til at komme omkring.
Gående voksne med muskelsvind har brug for et elektrisk køretøj til udendørs brug, når de ikke har kræfter til at cykle eller sikkert kan stige af og på en cykel. Med et sådant køretøj vil man fortsat kunne køre samme distance. Det er ”lovligt” at færdes på et elektrisk køretøj i storcentre og på gågader, hvilket ikke er tilfældet med en cykel.
Hvornår skifter man til el-kørestol med joystick? Skifte til el-kørestol hænger ofte sammen med, at man ikke længere selv på en sikker og forsvarlig vis kan forflytte sig over til el-køretøjet, som hidtil har været brugt. Det kan også være når forflytningerne mellem fx arbejdsstol/lænestol/spisestuestol bliver for usikre, at man har behov for en elektrisk kørestol indendørs. Den letter både det at komme omkring, men man undgår også flere usikre forflytninger i løbet af dagen.

En god siddestilling

Der gælder de samme siddestillingsprincipper for børn og voksne. Dog har personer, som først ophører med at gå som voksne, ikke samme risiko for at udvikle alvorlig rygskævhed. Nedenstående er formuleret med udgangspunkt i et barns behov, men principperne gælder som sagt også for voksne.
Mange børn med muskelsvind tilbringer en stor del af tiden i kørestol. Et sæde skal tilrettes individuelt m.h.p. at belaste kroppen mindst muligt, mindske risikoen for udvikling af rygskævhed og undgå uhensigtsmæssige siddestillinger i voksenlivet.
Barnet skal sidde symmetrisk i forhold til kroppens og sædets midtlinje, det vil sige, at barnet skal sidde lige meget på begge baller, og at kroppen skal være lige på sædet. Kroppen skal støttes, så ryg, hals og hoved holdes symmetrisk i forhold til midtlinjen/lodlinjen, og de naturlige krumninger og svaj understøttes.
Siddestillingen skal være så stabil, at begge hænder kan bruges med henblik på at kroppen belastes lige meget i begge sider og symmetrien dermed opretholdes.
Joysticket placeres i forhold til at opnå størst mulig symmetri i kroppen; håndryggen  skal vende opad og være let bagudbøjet. Den kraft der skal bruges, for at joysticket kan bevæges, skal tilpasses barnets muskelkraft i fingre og hænder.

Ved valg af elkørestol er det vigtigt at sikre sig, at den kan tilpasses barnets behov i hele stolens levetid. De funktioner, der er nødvendige – på både kort og langt sigt – skal kunne tilgodeses på stolen.
Til de helt små børn er der meget begrænsede muligheder for at vælge kørestol. Stolen skal være så lille, at den skal kunne komme med i børnehave.

At holde sædet tilpasset, så det hele tiden understøtter en hensigtsmæssig siddestilling, er en vedvarende og tidskrævende udfordring, der kræver specialviden. Læs mere i denne vejledning om Tilpasning af siddestilling hos personer med muskelsvind