Forsikring

Sidst revideret: november 2019

Der findes et utal af muligheder for at tegne forskellige forsikringer. Nedenfor er beskrevet nogle udvalgte forsikringstyper, som det kan være nyttigt at være opmærksom på, når du man har en neuromuskulær diagnose.

Gruppelivsforsikring

Hvis du er voksen og er i arbejde, vil du ofte være omfattet af en gruppelivsforsikring via dit pensionsselskab. Gruppelivsforsikringen vil ofte indeholde udbetaling af sum ved kritisk sygdom og forsikring mod tab af arbejdsevne. Hvis du i en periode ikke har pensionsindbetalinger fx pga. ledighed, kan det være relevant at kontakte pensionsselskabet for at sikre, at du stadig er omfattet af gruppelivsforsikringen.

Udbetaling af sum ved kritisk sygdom

I nogle forsikringer kan der udbetales sum ved kritisk sygdom. Der er stor variation i, hvilke diagnoser forsikringerne omfatter. Forsikringspolicen vil ofte indeholde en oversigt, som beskriver de diagnoser, der udløser sum ved kritisk sygdom. Det er således ikke alle neuromuskulære diagnoser, som udløser sum ved kritisk sygdom. Det er relevant, at du kontakter dit forsikringsselskab og din pensionskasse for at få oplyst, om din diagnose udløser sum ved kritisk sygdom.

Tab-af-arbejdsevne-forsikring

Du skal være opmærksom på, om du har en tab-af-arbejdsevne-forsikring. Ofte er den en del af gruppelivsforsikringen via pensionsselskabet, og du er af den grund måske ikke opmærksom på, om du har den. Det er meget forskelligt, hvordan du er dækket via tab-af-arbejdsevne-forsikringen, og det kan være vanskeligt at læse af forsikringspolicen. Det er derfor en god ide at kontakte dit pensionsselskab for rådgivning. Herunder kan det være relevant at spørge ind til, hvilke kriterier der er, for at forsikringen kommer til udbetaling, og hvor stor en udbetaling forsikringen udløser i form af engangsbeløb og/eller månedlige udbetalinger.

Ulykkesforsikring

Der findes forsikringsselskaber, som har specialiseret sig i ulykkesforsikringer til personer med funktionsnedsættelser og kroniske lidelser. Det er derfor en god ide at undersøge forsikringsselskabernes tilbud om ulykkesforsikringer.

Forsikring af hjælpere

Hvis du eller dit barn modtager hjælp i dagligdagen, skal du være opmærksom på, at der skal være tegnet forsikring for hjælperne. Hvis hjælpen leveres af kommunen, fx i form af hjemmehjælp, vil hjælperne være forsikret via deres ansættelse i kommunen. Har du borgerstyret personlig assistance (BPA–ordning) og har videregivet arbejdsgiveransvaret til et firma, vil firmaet sørge for forsikring af hjælperne. Er du selv arbejdsgiver, skal du selv tegne forsikring. Hvis du får tilskud til privat antaget hjælp efter merudgiftsreglerne til børn, skal du selv sørge for at tegne forsikring til de hjælpere, du ansætter.

Dyrere forsikring

Hvis du har højere udgifter til forsikring end personer uden en funktionsnedsættelse, kan du søge om dækning af merudgiften til forsikringerne. En sådan ansøgning vil typisk behandles efter reglerne om merudgifter til børn eller voksne. Læs mere om merudgifter 

Rejseforsikring

Se under Ferie og rejser.