Tilpasning af siddestilling i kørestol

Personer med muskelsvind har meget forskellig påvirkning af muskelkraften. Nogle personer har aldrig kunnet stå eller gå og har tidligt haft brug for kørestol, mens andre personer kan gå, men har brug for kørestolen som et nødvendigt supplement i dagligdagen. Ofte vil tabet af muskelkraft progrediere, så de fysiske funktioner løbende ændres.
Siddestillingen i kørestolen skal understøtte den enkelte persons balance og funktion, sikre en optimal udnyttelse af muskelkraften og forebygge risiko for asymmetri og fejlstillinger.

I vejledningen “Tilpasning af siddestillingen ved personer med muskelsvind”  gennemgås baggrund og formål for tilpasningen af siddestillingen, generelle principper for tilpasningen og hvilke krav, der skal stilles til kørestol og sædeenhed.

Vejledingen er henvendt til fagpersoner, men kan også læses af personer med muskelsvind.

Læs vejledningen her

sidde